Dansk-engelsk oversættelse af "Dresden"

DA

"Dresden" engelsk oversættelse

EN
EN

"Dresden" dansk oversættelse

DA
DA

Dresden {egennavn}

volume_up
1. geografi
Dresden
Min far var født i Dresden, og han mistede hele sin familie under Holocaust.
My father was born in Dresden and lost his entire family in the Holocaust.
I Dresden forhandlede finansministrene om forberedelsen til en europæisk beskæftigelsespagt.
In Dresden, the finance ministers were responsible for drawing up a European Employment Pact.
Fru Schroedter nævnte for lidt siden de landsbyer og områder, der lå tæt på hendes hjemby, Dresden.
Earlier, Mrs Schroeder spoke of the villages or regions bordering her home town of Dresden.
EN

Dresden {egennavn}

volume_up
1. geografi
Dresden
My father was born in Dresden and lost his entire family in the Holocaust.
Min far var født i Dresden, og han mistede hele sin familie under Holocaust.
In Dresden, the finance ministers were responsible for drawing up a European Employment Pact.
I Dresden forhandlede finansministrene om forberedelsen til en europæisk beskæftigelsespagt.
Earlier, Mrs Schroeder spoke of the villages or regions bordering her home town of Dresden.
Fru Schroedter nævnte for lidt siden de landsbyer og områder, der lå tæt på hendes hjemby, Dresden.

Eksempelsætninger "Dresden" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMin far var født i Dresden, og han mistede hele sin familie under Holocaust.
My father was born in Dresden and lost his entire family in the Holocaust.
DanishI Dresden forhandlede finansministrene om forberedelsen til en europæisk beskæftigelsespagt.
In Dresden, the finance ministers were responsible for drawing up a European Employment Pact.
DanishFru Schroedter nævnte for lidt siden de landsbyer og områder, der lå tæt på hendes hjemby, Dresden.
Earlier, Mrs Schroeder spoke of the villages or regions bordering her home town of Dresden.
DanishEfter Dresden, Berlin og intensive forhandlinger anbefaler jeg, at beløbet bliver EUR 4, 6 milliarder.
Following Dresden, Berlin and intensive negotiations I am recommending that the figure be EUR 4.6 billion.
DanishEt lille eksempel herpå: For få uger siden mødtes jeg med seks andre europæiske præsidenter i Dresden.
The debates of which I have spoken and which will ensure the European Union a good future, are already underway.
DanishAldrig før har Elben, den flod, som strømmer gennem min hjemby Dresden, forladt sin oprindelige flodseng så brutalt.
Never before had the Elbe, the river that runs through Dresden, my home town, broken its original banks with such brutality.
DanishEller kan denne definition på krigsforbrydere også anvendes på dem, der var ansvarlige for ødelæggelsen af Dresden, Hiroshima og Nagasaki?
Or is the designation of war criminal equally applicable to those responsible for the destruction of Dresden, Hiroshima and Nagasaki?
DanishHvad angår Tyskland, kan jeg oplyse, at jeg på torsdag skal besøge Dresden, i delstaten Saxen, som jeg også besøgte for et år siden.
Where Germany is concerned, I can inform Parliament that this Thursday I will be travelling to Dresden, in Saxony, an area I visited a year ago.
DanishDe havde bl.a. diskuteret med hinanden i halvanden dag og kaldte resultatet af deres egen diskussion for deres " Dresden-krav i forbindelse med Europas samhørighed ".
They had spent a day and a half discussing among themselves and called what had emerged from their own deliberations the ‘ Dresden Demands for European Cohesion’.
DanishEt arbejdspapir, som det tyske formandskab forelagde, drøftedes første gang på den uformelle samling i ØKOFIN-Rådet i Dresden midt i april og fik en positiv modtagelse.
A working paper submitted by the German Presidency was discussed for the first time and positively received at the informal ECOFIN Council in Dresden in mid-April.
DanishDet ville heller ikke være bæredygtigt for mange mellemstore virksomheder at skære alle over én kam og indføre globale arbejdstidsnedsættelser fra Dresden til Porto.
Nor would it be tolerable in the case of many small businesses if uniform, across-the-board reductions in working time were steamrollered through from Dresden to Porto.
DanishJeg kommer selv fra Sachsen, en region som var særlig hårdt ramt af disse oversvømmelser, og mange af Dem vil utvivlsomt kunne huske billederne af den oversvømmede hovedstad Dresden.
I myself come from Saxony, a region that was particularly hard hit by those floods, and many of you will no doubt recall the pictures of our flooded capital, Dresden.