Dansk-engelsk oversættelse af "drift"

DA

"drift" engelsk oversættelse

EN

"drift" dansk oversættelse

volume_up
drift {substantiv}
DA

drift {en}

volume_up
drift (også: indgreb, operation)
Det er sandelig en forbedring: Push-systemet kan sættes i drift fra i morgen.
This is certainly an improvement: the ‘ push’ system can come into operation from tomorrow.
Den praktiske drift af systemet vil blive forbedret.
The practical operation of the system will be improved.
Der vil også blive rettet passende opmærksomhed mod finansieringen af regionale rådgivende råds drift.
Due attention will also be paid to the financing of regional advisory councils’ operation.
drift (også: pasning)
Det er rigtigt, at vi bør se på, hvordan vores regioner er involveret i Unionens drift.
It is right that we should look at how our regions are involved in the running of this Union.
Ikke desto mindre nærer europæiske arbejdstagere et reelt ønske om at give deres mening til kende og deltage aktivt i virksomhedernes drift.
Nevertheless, in Europe there is a real will among workers to make their voice heard and to have a role to play in the running of their firm.
Ej helle kan arbejdstagernes engagement i virksomheden være et problem, fordi dette netop fremmer driften og produktiviteten.
The involvement of employees in the running of business cannot be the problem, because it is this which promotes good management.
drift (også: kørsel)
drift (også: instinkt)
Første fænomen: Der findes perverse, afvigende mennesker, der ikke viger tilbage for noget som helst og for nogen som helst svinagtighed for at tilfredsstille deres nederdrægtige drifter!
First, there are perverted and abnormal people who will stop at nothing, at no foulness, to satisfy their basest instincts.
EN

drift {substantiv}

volume_up
drift (også: burn)
If the cod have migrated northwards due to global warming, pollution or the North Atlantic drift, then no amount of draconian measures will make them return.
Hvis torsken er vandret nordpå på grund af global opvarmning, forurening eller den nordatlantiske strøm, vil ingen nok så strenge forholdsregler få dem til at vende tilbage.
drift

Eksempelsætninger "drift" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDe er af egen drift begyndt at tilpasse deres lovgivning til Unionens lovgivning.
They have unilaterally undertaken to adapt their laws to those of the Union.
DanishEn model modsat den amerikanske landbrugsmodel baseret på intensiv drift.
It is a model that stands against the American model of intensive agriculture.
DanishI henhold til den gældende lovgivning skal en del af landbrugsarealet tages ud af drift.
The regulations in force provide for the set-aside of some agricultural land.
DanishTaler vi om arten af det arbejde, der er nødvendigt for deres drift?
Are we talking about the nature of the works required to provide water services?
DanishHvorfor blev Maria S ikke taget ud af drift af klassifikationsselskabet?
Why was the Maria S not taken out of service by its classification society?
DanishDer er mange små virksomheder i drift, og de arbejder ikke nok sammen.
Many small companies are actively involved, but they do not cooperate sufficiently.
DanishDet er sandelig en forbedring: Push-systemet kan sættes i drift fra i morgen.
This is certainly an improvement: the ‘ push’ system can come into operation from tomorrow.
DanishEn varig og effektiv drift af vores skove går via en økonomisk bæredygtig skov.
The sustainable and efficient management of our forests requires an economically viable forest.
DanishJeg nævner disse ting, fru kommissær, fordi den slags reaktorer stadig er drift i dag i Europa.
I say this, Commissioner, because similar reactors are still operating in Europe.
DanishPå grundlag deraf er det aftalt, at 243 fartøjer skulle tages ud af drift.
On that basis, it was decided to take 243 vessels out of circulation.
DanishDet kræver høj kvalitet i produktionen og en høj grad af naturnær drift.
This presupposes high-quality production and a high degree of ecologically sound farming.
DanishHvor er forslagene om modernisering af den generelle drift af havnene?
Where are the proposals for modernising the overall functioning of ports?
DanishPå store landkort blev der præsenteret 25 sådanne linjer, men kun syv er i drift.
Large maps were unveiled showing 25 of these lines, only seven of which are in operation, however.
DanishDet er rigtigt, at vi bør se på, hvordan vores regioner er involveret i Unionens drift.
It is right that we should look at how our regions are involved in the running of this Union.
DanishGamle skibe skal tages ud af drift og hugges op på en sikker måde.
Old ships are to be taken out of service, and must be safely disposed of.
DanishDet koster flyselskaberne mellem 25.000 og 80.000 ecu i døgnet, når fly er ude af drift.
It costs the airlines between ECU 25 000 and 80 000 per day when aircraft are out of service.
DanishDet vil sige, at MEDA-programmet for første gang er i fuld drift.
In other words, we now have the MEDA programme completely operational for the first time.
DanishUd fra et menneskeligt skøn skulle den værst tænkelige ulykke være udelukket under den løbende drift.
As far as is humanly possible, an MCA ought to be excluded during routine operation.
DanishSidste år informerede vi om udvidelsesprocessens drift samt om tiltrædelsesprocessen.
We clearly explained last year how the enlargement process was operating, and the accession process.
DanishTværtimod har vi det på skrift, at " systemet vil være i drift senest i december ".
On the contrary, we have it in writing that ‘ by December at the latest, the system will be operational’.