Dansk-engelsk oversættelse af "drik"

DA

"drik" engelsk oversættelse

DA

drik {en}

volume_up
En Spotter er Vinen stærk Drik slår sig løs og ingen som raver deraf er viis.
Wine is a mocker, strong drink is raging: and whosoever is deceived thereby is not wise.
De drikker ej Vin under Sang besk smager den stærke Drik.
They shall not drink wine with a song; strong drink shall be bitter to them that drink it.
Et godt eksempel herpå er en brun drik af planteekstrakt.
A good example is a certain brown drink made from a plant extract.
drik (også: drikkevarer)
Vin er en naturlig drik fremstillet af druer, og på det punkt er forbrugerne efter min mening informeret.
Wine is a natural beverage made from grapes, and I believe the consumer is well informed about it.
Med hensyn til vin forstod jeg, hvad der blev sagt, men vi skal huske på, at vi er en alkoholholdig drik.
On wine, I understand what was said, but we have to remember that wine is an alcoholic beverage.
Blandt de alkoholholdige drikke er øllet det farligste, fordi den, der indtager det, ikke fuldt ud gør sig klart, at han drikker et alkoholholdigt produkt.
Of all alcoholic beverages, beer is the most dangerous, because people who drink it do not fully realize that they are consuming an alcoholic product.
drik (også: bryg)

Eksempelsætninger "drik" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishEn Spotter er Vinen stærk Drik slår sig løs og ingen som raver deraf er viis.
Wine is a mocker, strong drink is raging: and whosoever is deceived thereby is not wise.
DanishDerpå sagde Elias til Akab: "Gå op og spis og drik thi der høres Susen af Regn.
And Elijah said unto Ahab, Get thee up, eat and drink; for there is a sound of abundance of rain.
Danishog svarer så hun: Drik selv og jeg vil også øse Vand til dine Kameler!
But thou shalt go unto my country, and to my kindred, and take a wife unto my son Isaac!
DanishDrik Vand af din egen Cisterne og rindende Vand af din Brønd;
Drink waters out of thine own cistern, and running waters out of thine own well.
DanishDe som sidder sent over Vinen som kommer for at smage den stærke Drik.
They that tarry long at the wine; they that go to seek mixed wine.
DanishMan siger altid til os: " Spis, drik, slug det hele uden at frygte noget ", mærkningen beskytter os.
We are told above all to 'eat and drink without fear, you are protected by the label '.
DanishVogt dig vel for at drikke Vin eller stærk Drik og for at spise noget som helst urent!
Now therefore beware, I pray thee, and drink not wine nor strong drink, and eat not any unclean thing:!
DanishDe drikker ej Vin under Sang besk smager den stærke Drik.
They shall not drink wine with a song; strong drink shall be bitter to them that drink it.
DanishMenneskesøn spis Brød i Angst og drik Vand i Frygt og Bæven;
Son of man, eat thy bread with quaking, and drink thy water with trembling and with carefulness;
DanishEt godt eksempel herpå er en brun drik af planteekstrakt.
A good example is a certain brown drink made from a plant extract.
Danishthi han sidder med karrige Tanker; han siger til dig: "Spis og drik!
For as he thinketh in his heart, so is he: Eat and drink, saith he to thee; but his heart is not with thee!
DanishKom og smag mit Brød og drik den Vin jeg har blandet!
Come, eat of my bread, and drink of the wine which I have mingled!
DanishMed hensyn til vin forstod jeg, hvad der blev sagt, men vi skal huske på, at vi er en alkoholholdig drik.
On wine, I understand what was said, but we have to remember that wine is an alcoholic beverage.
DanishVin er en naturlig drik fremstillet af druer, og på det punkt er forbrugerne efter min mening informeret.
Wine is a natural beverage made from grapes, and I believe the consumer is well informed about it.
DanishSå spis da dit Brød med Glæde drik vel til Mode din Vin; thi din Id har Gud for længst kendt god.
Go thy way, eat thy bread with joy, and drink thy wine with a merry heart; for God now accepteth thy works.
DanishOg jeg satte krukker som var fulde af Vin og Bægre for dem og sagde: "Drik!
And I set before the sons of the house of the Rechabites pots full of wine, and cups, and I said unto them, Drink ye wine!
DanishStjålen Drik er sød lønligt Brød er lækkert!
Stolen waters are sweet, and bread eaten in secret is pleasant!
DanishUndres og studs stir jer kun blinde vær drukne uden Vin og rav uden Drik!
Stay yourselves, and wonder; cry ye out, and cry: they are drunken, but not with wine; they stagger, but not with strong drink!
DanishSå vågnede Lysten hos David og han sagde: "Hvem skaffer mig en Drik Vand fra Cisternen ved Betlehems Port?
And David longed, and said, Oh that one would give me drink of the water of the well of Bethlehem, that is at the gate
DanishSå vågnede Lysten hos David og han sagde: "Hvem skaffer mig en Drik Vand fra Cisternen ved Betlehems Port?
And David longed, and said, Oh that one would give me drink of the water of the well of Bethlehem, which is by the gate