Dansk-engelsk oversættelse af "drikkevand"

DA

"drikkevand" engelsk oversættelse

DA

drikkevand {et}

volume_up
drikkevand
De er udsat for hungersnød, fødevaremangel og mangel på drikkevand.
They are exposed to famine, shortages of food and a lack of drinking water.
Også i Nederlandene bruges grundvand til udvinding af drikkevand.
In the Netherlands too, groundwater is used for extracting drinking water.
Projektet omfattede forsyning af drikkevand, fødevarer og medicin.
The project covered the supply of drinking water, food and medication.

Eksempelsætninger "drikkevand" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishSlovakiet har også alvorlige problemer med levering af drikkevand til befolkningen.
Slovakia, too, is facing major problems in supplying drinking water to the public.
DanishDer er 50 millioner analfabeter og 70 millioner mennesker er uden drikkevand.
50 million people are illiterate, and 70 million are without drinking water.
DanishI rigtigt mange lande er rørsystemet til drikkevand på nuværende tidspunkt af kobber.
In very many countries, we currently have water mains pipes made from copper.
DanishEn milliard mennesker er analfabeter, og mere end en milliard har ikke noget drikkevand.
One thousand million people are illiterate, and even more have no drinking water.
DanishJeg støtter imidlertid ikke forslaget om afgifter på brugen af drikkevand.
However, I do not support the proposal that domestic water users be charged for water used.
DanishSumværdien er udtryk for, at der ikke må være pesticider i drikkevand.
This combined limit value stipulates that there must be no pesticides in drinking water.
DanishDe er udsat for hungersnød, fødevaremangel og mangel på drikkevand.
They are exposed to famine, shortages of food and a lack of drinking water.
DanishMan kan således ikke tillade at acceptere, at drikkevand indeholder selv små doser radioaktivitet.
Thus, even low levels of radioactivity cannot be acceptable in drinking water.
DanishOgså i Nederlandene bruges grundvand til udvinding af drikkevand.
In the Netherlands too, groundwater is used for extracting drinking water.
DanishDe bliver også ramt af en forfærdelig manglende adgang til drikkevand og vandrensning.
They are equally affected by a cruel lack of access to drinking water and purification services.
DanishProjektet omfattede forsyning af drikkevand, fødevarer og medicin.
The project covered the supply of drinking water, food and medication.
DanishDer mangler også et bedømmelseskriterium for drikkevand, der udvindes af overfladevand.
In addition, an assessment criterion for drinking water originating from surface water is lacking.
DanishDet er kendt, at vandværker har stadig færre muligheder for at skaffe rent drikkevand.
It is well known that water companies have fewer and fewer opportunities to obtain clean drinking water.
DanishEt af de alvorligste problemer er fortsat manglen på vand, både drikkevand og brugsvand.
One of the most serious problems continues to be the lack of water for both drinking and other purposes.
DanishVerdenssundhedsorganisationens retningslinjer for drikkevand svarer til EU-direktivet - 1,5 mg pr. liter.
We get the scientific advice on this from the World Health Organization.
DanishDe fattiges adgang til drikkevand skulle være truet.
The availability of drinking water for the poor is said to be under threat.
DanishI alt 1,7 milliarder mennesker har ikke adgang til drikkevand.
In all, 1.7 billion people do not have access to drinking water.
DanishOm: Drikkevand i udviklingslande og industrilande
Subject: Drinking water in developing countries and industrialised countries
DanishDrikkevand er en naturlig ressorce, som er meget ujævnt fordelt.
Fresh water is a very unevenly distributed natural resource.
DanishAdgang til drikkevand og ordentlige sanitære forhold er en grundlæggende rettighed for befolkningen.
Access to drinking water and proper sanitary provisions are fundamental rights of the population.