Dansk-engelsk oversættelse af "drikkevandsforsyning"

DA

"drikkevandsforsyning" engelsk oversættelse

DA

drikkevandsforsyning {en}

volume_up
drikkevandsforsyning
Formålet er at beskytte en livsnødvendig naturressource, eftersom grundvandsreserverne er den vigtigste kilde til drikkevandsforsyning.
The purpose is to safeguard a natural resource that is vital to life because its reserves are the primary source of drinking water supply.
Selvom hjælpen blev korrekt fordelt, ville den være utilstrækkelig til at finansiere de mest uundværlige infrastrukturer med hensyn til sundhed, uddannelse eller drikkevandsforsyning.
Even if it were properly redirected this aid would not be enough to finance the most basic infrastructure for health care, education or drinking water supply.

Eksempelsætninger "drikkevandsforsyning" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi har ikke svært ved at se, at drikkevandsforsyning og renovation er ægte miljøprojekter.
We can well imagine that water supply and waste disposal are genuine environmental projects.
DanishDa grundvandsressourcerne er nogle landes drikkevandsforsyning er det vigtigt, at disse sikres mest muligt.
As groundwater resources are the drinking water supplies in some countries, it is essential that they be protected as far as possible.
DanishDet, der er på spil, er lige så meget folkesundheden og den langfristede drikkevandsforsyning som den biologiske mangfoldighed og bevarelsen af landskaberne.
Public health and long-term supplies are at stake just as much as biological diversity and landscape conservation.
DanishFormålet er at beskytte en livsnødvendig naturressource, eftersom grundvandsreserverne er den vigtigste kilde til drikkevandsforsyning.
The purpose is to safeguard a natural resource that is vital to life because its reserves are the primary source of drinking water supply.
DanishDer gives således mulighed for at overføre videregående uddannelser, offentlig sundhed, sociale ydelser og drikkevandsforsyning på private hænder.
This requires an entirely different course than that currently being pursued with the Green Paper on services of general interest, which makes Europe even more neo-liberal.
DanishSelvom hjælpen blev korrekt fordelt, ville den være utilstrækkelig til at finansiere de mest uundværlige infrastrukturer med hensyn til sundhed, uddannelse eller drikkevandsforsyning.
Even if it were properly redirected this aid would not be enough to finance the most basic infrastructure for health care, education or drinking water supply.
DanishDa jeg sagde omfattende bistand, tænkte jeg også på drikkevandsforsyning i udviklingslande, da manglen på drikkevand bidrager direkte til visse sygdommes opståen og spredning.
I agree with him that aid to developing countries and resolving this problem is a complex issue, but if such aid is to be effective, it needs to be comprehensive and target-oriented.
DanishAt stille luftbårne og landbaserede remedier til rådighed og sikre drikkevandsforsyning er klare eksempler herpå, hvortil kommer den tekniske bistand, som Kommissionen vil sikre.
The provision of air and land resources and the administration of drinking water are clear examples of this, without forgetting the technical assistance that the Commission will facilitate.