Dansk-engelsk oversættelse af "drives af"

DA

"drives af" engelsk oversættelse

DA

drives af [eksempel]

volume_up
drives af

Eksempelsætninger "drives af" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishTværtimod skal den altså bygges, finansieres og drives af private investorer.
On the contrary, it is to be built, financed and operated by private investors.
DanishDet offentlige transportnet skal stilles til rådighed, men ikke drives af staten.
Governments should provide the public transport network, but not operate it.
DanishDet er især betydningsfuldt, at de hverken drives af profit eller magtbegær.
What is more important is that they are not driven by profit or the need for power.
DanishVi er naturligvis nødt til at arbejde mod en global løsning, som drives af teknologien.
Clearly we have to work towards a global solution that will be driven by technology.
DanishSucces drives i stedet for af indsigten om omkostningerne ved ens egen protektionisme.
Instead, progress is driven by an understanding of the costs of our own protectionism.
DanishMen Coca-Cola Cup ' en drives af Football League og ikke af Premier League.
But the Coca-Cola Cup is run by the Football League not the Premiership.
DanishSystemet kan drives uafhængigt af Fællesskabets lovgivningsproces.
This system can be operated independently of the Community's legislative process.
DanishDe fleste drives naturligvis af drømmen om et anstændigt liv og en tålelig fremtid.
Most of them came in pursuit of a decent life and a better future.
DanishDen nye form for nationalisering i vores tanker skal drives ud af vores politik.
Recently, we lowered the limit in the Working Time Directive.
DanishDer findes mange tilsvarende småprojekter, som drives af privatpersoner, der så behovet.
There are many other small projects like that, which are run by individuals who saw the need.
DanishKun hver femte landbrugsbedrift drives af kvinder, og de fleste af disse er små landbrugsbedrifter.
Only one in five farms are managed by women and the majority of these are small farms.
DanishSådan teknologi findes allerede, med køretøjer der drives af brændstoffer som for eksempel bio-diesel.
Such technology is already in place, with vehicles running on fuels such as bio-diesel.
DanishThi så mange som drives af Guds Ånd disse ere Guds Børn.
For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God.
DanishDet drives af Leve- og Arbejdsvilkårsinstituttet i Berlin.
It is operated by the Foundation for Living and Working Conditions.
DanishThi han kommer som en indestængt Flom der drives af HERRENs Ånde.
When the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the LORD shall lift up a standard against him.
DanishProblemet er, at rigtige bankaktiviteter i medlemsstaterne drives af private finansinstitutioner.
The problem is that real banking activities are run in Member States by private financial institutions.
DanishMen når I drives af Ånden ere I ikke under Loven.
But if ye be led of the Spirit, ye are not under the law.
DanishDisse ere vandløse Kilder og Tågeskyer som drives af Storvind; for dem er Mørke og Mulm bevaret.
These are wells without water, clouds that are carried with a tempest; to whom the mist of darkness is reserved for ever.
DanishEt stort projekt i Afrika og Asien, som drives af organisationen Rapporteurs Sans Frontières, er et godt eksempel.
A large project in Africa and Asia undertaken by 'Rapporteurs Sans Frontières ', offers a good example.
DanishMen han bede i Tro uden at tvivle; thi den som tvivler ligner en Havets Bølge der drives og kastes af Vinden.

Lignende oversættelser "drives af" på engelsk

af adverbium
afhænge af verbum
i form af
tørre af verbum
runde af verbum
fra nu af adverbium
English
prale af verbum
være ked af verbum
gå glip af verbum
holde af verbum
pa baggrund af
på grund af
English
tage tøjet af verbum
ved foden af