Dansk-engelsk oversættelse af "drivhuseffekt"

DA

"drivhuseffekt" engelsk oversættelse

DA

drivhuseffekt {en}

volume_up
drivhuseffekt
På denne måde er vi med til at skabe drivhuseffekt.
In this way, we are helping to create the greenhouse effect.
Dette er efter min mening en energikilde, som er ren, og som reducerer den tiltagende drivhuseffekt.
This is, in my opinion, a source of energy that is clean and reduces the increasing greenhouse effect.
Sager som BSE-krisen, oliepriser og drivhuseffekt har en udtalt europæisk komponent.
Issues such as the BSE crisis, oil prices, and the greenhouse effect have a distinctly European dimension.

Eksempelsætninger "drivhuseffekt" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishTrafikkøer, forurening, trafikpropper, drivhuseffekt, oversvømmelser, lunefuldt vejr.
Congestion, pollution, gridlock, global warming, floods, freak weather.
DanishSager som BSE-krisen, oliepriser og drivhuseffekt har en udtalt europæisk komponent.
Issues such as the BSE crisis, oil prices, and the greenhouse effect have a distinctly European dimension.
DanishTallene fra IPCC viste sidste år endnu engang, at der rent faktisk er tale om en drivhuseffekt.
The figures from the IPCC again showed us last year that there is quite definitely a greenhouse effect.
DanishDette er efter min mening en energikilde, som er ren, og som reducerer den tiltagende drivhuseffekt.
This is, in my opinion, a source of energy that is clean and reduces the increasing greenhouse effect.
DanishPå denne måde er vi med til at skabe drivhuseffekt.
In this way, we are helping to create the greenhouse effect.
DanishProblemer som drivhuseffekt og international kriminalitet er ikke problemer, som den enkelte stat kan løse alene.
Problems like global warming and international crime are not ones that any one nation can solve on its own.
DanishDen erindrer også om forpligtelsen fra Kyoto: en nedbringelse på 8 % af emissionerne af seks gasser med drivhuseffekt mellem år 2008 og 2012.
It also recalls the commitment made in Kyoto: an 8 % reduction in emissions of 6 greenhouse gases between 2008 and 2012.
DanishLigesom hans miljøpolitikker fører til drivhuseffekt, skubber hans diplomatiske politikker og militærpolitikker verden mod en ny kold krig.
Just as his environmental policies lead to global warming, so his diplomatic and military policies are pushing the world towards a new cold war.
DanishSelvfølgelig hører spørgsmålet om energiafgift med til et spørgsmål om udvikling af den fremtidige teknologi, og at den af mennesker forårsagede drivhuseffekt er udeladt, er ligeledes betegnende.
Of course the question of an energy tax concerns future technological development and it is also significant that the anthropogenic greenhouse effect was excluded.