Dansk-engelsk oversættelse af "drivkraft"

DA

"drivkraft" engelsk oversættelse

DA

drivkraft {en}

volume_up
drivkraft (også: incitament, stimulus)
drivkraft
På denne baggrund vil Europa-Kommissionen fortsætte med at være en drivkraft i processen.
Against this background, the Commission will continue to be a driving force in the process.
EU er den vigtigste drivkraft i denne udvikling, og her følger betænkningen trop.
The European Union is the main driving force in this direction and the report is right behind it.
Det betyder med andre ord, at krigen blev en motor og drivkraft for den europæiske integration.
Put another way, war became the driving force and catalyst for European integration.

Eksempelsætninger "drivkraft" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishEuroen skal opfattes som en drivkraft bag økonomiske og sociale fremskridt.
The euro must be regarded as the engine driving economic and social progress.
DanishVores økonomi har det dårligt, den tyske drivkraft bag den europæiske vækst er gået i stå.
Our economy is in a bad way; the German motor of European growth is stalling.
DanishDerfor er vi nødt til at gøre vores arbejde og lægge drivkraft, fokus og energi bag det.
That is how we need to do our business, to put a drive, a focus and an energy behind it.
DanishEU er den vigtigste drivkraft i denne udvikling, og her følger betænkningen trop.
The European Union is the main driving force in this direction and the report is right behind it.
DanishJeg tror, at begge lande har den politiske drivkraft til at opnå dette.
I think that both countries have the political impetus to achieve this.
DanishKvinderne udgør halvdelen af befolkningen, halvdelen af klodens drivkraft.
Women make up half the population, half the strength of the planet.
DanishDet betyder med andre ord, at krigen blev en motor og drivkraft for den europæiske integration.
Put another way, war became the driving force and catalyst for European integration.
DanishEn vital europæisk kultur skal betragtes som en vigtig drivkraft bag økonomisk vitalitet.
The vitality of European culture must be seen as an important engine for economic vitality.
DanishPå denne baggrund vil Europa-Kommissionen fortsætte med at være en drivkraft i processen.
Against this background, the Commission will continue to be a driving force in the process.
DanishVi vil have vores rolle igen som Europas drivkraft, og vi vil derfor handle som et kollegium.
We want to renew our role as the driving force of Europe and so we want to act as a College.
DanishHvis de høje forventninger skal komme inden for rækkevidde, er der brug for en stærk europæisk drivkraft.
Mr Jarzembowski was right to say that railways must now do something about this.
DanishDe skal derfor være den potentielle drivkraft bag udviklingen i EU.
They are therefore set to become the potential engines of development in the European Union.
DanishDet tysk-franske par er en drivkraft, men denne motor bør ikke gå hen og blive sprængfarlig for Europa.
What has happened also raises the question of the Franco-German relationship.
DanishDerfor mener jeg, at dette alt i alt også kan blive en drivkraft i Fællesskabets udvidelse.
I therefore believe that this can become an engine for enlargement of the Community as a whole.
DanishFor det første skal EU forsat være medlemsstaternes drivkraft.
Firstly, as a European Union, we should remain the driving force behind the Member States.
DanishParlamentet er som oftest EU ' s drivkraft i social- og arbejdsmarkedspolitikken.
It is more often than not Parliament which is the driving force behind the European Union in social policy.
DanishAlle ved, at videnssamfundet er økonomiens drivkraft i de kommende år.
Everyone knows that the knowledge-based society is the driving force of the economy of the future.
DanishTak fordi Parlamentet idag igen har bekræftet, at det er en drivkraft i denne historiske proces.
Thank you to Parliament for today reaffirming that there is a momentum in this historic process.
DanishDet første mål for det franske formandskab er at give ny drivkraft til tiltrædelsesforhandlingerne.
The French Presidency's first objective is to give new momentum to the accession negotiations.
DanishVi spiller begge en rolle som motor, som drivkraft, for processen med opbygningen af Den Europæiske Union.
Our two institutions act as a motor, a driving force, in the process of EU integration.