Dansk-engelsk oversættelse af "droppe"

DA

"droppe" engelsk oversættelse

DA

droppe {verbum}

volume_up
droppe (også: falde, tabe, vælge fra)
Lad os droppe hele spørgsmålet om, hvorvidt den toldfrie handel kommer eller går.
Let us drop this whole question of duty-free coming or going.
Derfor skal vi droppe ikke bare to, men alle fire spørgsmål.
Therefore we must drop not just two, but all four of those issues.
Vi bør også droppe princippet om ligelig rotation.
We should also drop the principle of equal rotation.
droppe (også: strø)
Hr. formand, ordføreren har bevæget sig et godt stykke i de seneste uger med hensyn til at droppe nogle af sine mere ekstreme ændringsforslag.
Mr President, the rapporteur has come a long way in recent weeks in terms of dumping some of her more extreme amendments.
droppe (også: forlade)

Eksempelsætninger "droppe" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishParlamentet vil bistå Dem med at droppe retorikken og skride til handling.
If you abandon rhetoric and take action, this Parliament will certainly support you.
DanishDet første er, at vi på et tidspunkt må droppe ordene og skride til handling.
The first is that, at some point, we have to move from words to deeds.
DanishJeg mener også, at EU ' s rolle hører til de illusioner, som vi skal droppe.
I believe that one of the illusions that we must cast off is the role of the European Union.
DanishLad os droppe hele spørgsmålet om, hvorvidt den toldfrie handel kommer eller går.
Let us drop this whole question of duty-free coming or going.
DanishVi kan ikke droppe vores humanitet bare for at diskutere patentret.
We cannot leave our humanity behind us just to talk about patent law.
DanishBeskæftigelsen fremmes ved at fjerne begrænsninger og droppe reguleringer.
Mr President, employment and social solidarity go together.
DanishDerfor skal vi droppe ikke bare to, men alle fire spørgsmål.
Therefore we must drop not just two, but all four of those issues.
DanishAlt i alt en god grund til at droppe Betuwelinjen.
All in all, a good enough reason to abandon the Betuwe line project.
DanishLad os droppe de europæiske antiamerikanske fordomme og tilslutte os den virkelige kamp mod terrorismen.
Let us forget about European anti-American bias, and let us join the real fight against terrorism.
DanishDen der vil harmonisere og ensrette skulle måske begynde med sig selv eller droppe sagen.
Those who wish to harmonize and equalize would do well to start with themselves, if not, they should leave well enough alone.
DanishJeg vil gerne opfordre den britiske regering til at droppe sin tidligere modstand imod deltagelse i en sådan proces.
I call upon the UK Government to abandon its previous resistance to taking part in such a process.
DanishF.eks. må vi droppe kravet om, at cyprioter skal have græsk som modersmål for at blive ansat ved EU ' s institutioner.
Ways will have to be found to bring Turkish Cypriots out of their political and economic isolation.
DanishVi bør også droppe princippet om ligelig rotation.
We should also drop the principle of equal rotation.
DanishSamtidig opfordrer Parlamentet igen og igen både Frankrig og Storbritannien til at droppe egne atomprogrammer.
Mr President, Iran is developing a nuclear programme that it does not need since it is sitting on a sea of oil.
DanishKommissionen må droppe ordskvalderen.
The Commission needs to leave all the bombast behind.
DanishLad os også droppe de halve løsninger!
DanishUnder forligsprocessen inden andenbehandlingen var der den store beslutning, om man skulle droppe det strategiske ændringsforslag.
During the conciliation process before the second reading, the big decision was to drop the strategic amendment.
DanishFru kommissær og fru formand for Rådet, jeg tror, øjeblikket er inde til at droppe retorikken og skride til handling.
I think that the time has arrived, Commissioner and Madam President-in-Office of the Council, to abandon rhetoric and to take action.
DanishVi ønsker at droppe komitologien.
DanishHr. formand, ordføreren har bevæget sig et godt stykke i de seneste uger med hensyn til at droppe nogle af sine mere ekstreme ændringsforslag.
Mr President, the rapporteur has come a long way in recent weeks in terms of dumping some of her more extreme amendments.