Dansk-engelsk oversættelse af "drukne"

DA

"drukne" engelsk oversættelse

DA

drukne [drukner|druknede] {verbum}

volume_up
Vi ville alle drukne i breve fra urolige borgere med krav om beskyttelse af skovene.
We would all drown in letters from anxious people demanding that the forests be protected.
Der er selvfølgelig stadig meget, der skal løses, men vi må ikke drukne i detaljer.
Obviously, there are still a lot of problems to be solved, but we must not drown in details.
Jeg tvivler på, du får chancen for at drukne.
I doubt you'd get the chance to drown.

Eksempelsætninger "drukne" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishBeskyttelsen af Østersøen bør ikke drukne i Europaunionens bureaukrati.
The protection of the Baltic Sea should n't really have to sink in EU bureaucracy.
DanishThi disse ere ikke drukne som I mene; det er jo den tredje Time på Dagen;
For these are not drunken, as ye suppose, seeing it is but the third hour of the day.
DanishVi ville alle drukne i breve fra urolige borgere med krav om beskyttelse af skovene.
We would all drown in letters from anxious people demanding that the forests be protected.
Danish" Vinker han, eller er han ved at drukne ": Det er undertiden meget svært at se forskellen.
‘ Waving or drowning’: it is sometimes very difficult to tell the difference.
DanishSom en Tornekæp der falder den drukne i Hænde er Ordsprog i Tåbers Mund.
As a thorn goeth up into the hand of a drunkard, so is a parable in the mouth of fools.
DanishDer er selvfølgelig stadig meget, der skal løses, men vi må ikke drukne i detaljer.
Obviously, there are still a lot of problems to be solved, but we must not drown in details.
DanishOg drikker eder ikke drukne i Vin i hvilket der er Ryggesløshed men lader eder fylde med Ånden
And be not drunk with wine, wherein is excess; but be filled with the Spirit;
DanishEn konstruktiv kritik af Kommissionen må ikke drukne i internt parlamentsfnidder.
Constructive criticism of the Commission must not go unheard due to Parliament's internal bickering.
DanishDer er blevet givet udtryk for alvorlig bekymring for, at denne model ville drukne i bureaukrati.
Serious concerns were expressed about the model getting tied up in red tape.
DanishJeg vil tage to emner op, så det hele ikke skal drukne i folkeafstemningen i Irland.
I want to take up two subjects so that everything else is not drowned out by the referendum in Ireland.
DanishDet er dit show, men der må være en lettere made at drukne mig pa.
It's your show, but isn't there a simpler way of drowning someone?
DanishSom nævnt, må folkets røst ikke drukne i larmen fra våbnene.
As has been said here, the voice of a people may be drowned out by the noise of weapons.
DanishEU bør derfor ikke drukne sig selv i rapporter om det.
The EU ought not, therefore, to become inundated with reports on the matter.
Danishde famler i Mørke uden Lys og raver omkring som drukne.
They grope in the dark without light, and he maketh them to stagger like a drunken man.
DanishUndres og studs stir jer kun blinde vær drukne uden Vin og rav uden Drik!
Stay yourselves, and wonder; cry ye out, and cry: they are drunken, but not with wine; they stagger, but not with strong drink!
DanishDet skal vi overveje meget omhyggeligt, hvis vi skal undgå at drukne medlemsstaterne i endnu mere bureaukrati.
We have to tread very carefully here if we are not to tie up even more red tape around the Member States.
DanishVågn op I drukne og græd; enhver som drikker Vin skal jamre over Most der gik tabt for eders.
Awake, ye drunkards, and weep; and howl, all ye drinkers of wine, because of the new wine; for it is cut off from your mouth.
DanishDen britiske Commission for Racial Equalitys enhed for offentlig oplysning var ved at drukne i forespørgsler.
The Public Information Unit set up by the Commission for Racial Equality in the UK was inundated with inquiries.
DanishI skal æde eder mætte i Fedt og drikke eder drukne i Blod af mit Slagtoffer som jeg slagter for eder.
And ye shall eat fat till ye be full, and drink blood till ye be drunken, of my sacrifice which I have sacrificed for you.
DanishHavet vil stige, og vi vil alle drukne, undtagen naturligvis vores kolleger fra midterpartierne, som kan svømme.
The sea is going to rise and we are all going to drown except, of course, for our centrist colleagues who know how to swim.