Dansk-engelsk oversættelse af "duelighed"

DA

"duelighed" engelsk oversættelse

DA

duelighed {en}

volume_up
Kommissionens medlemmer vælges under hensyn til deres almindelige duelighed og europæiske engagement blandt personer, hvis uafhængighed er uomtvistelig.5.
The members of the Commission shall be chosen on the ground of their general competence and European commitment from persons whose independence is beyond doubt.5.

Eksempelsætninger "duelighed" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg mener, at de transatlantiske forbindelsers duelighed løbende bliver sat på prøve.
I believe that transatlantic relations are regularly subjected to crucial tests.
DanishDet er rigtigt, at denne model har bevist sin duelighed i forbindelse med chartret om grundlæggende rettigheder.
This method has, it is true, demonstrated its worth in drawing up the Charter of Fundamental Rights.
DanishDet økonomiske system ifølge Rom-traktaten har bevist sin duelighed som grundlag for Fællesskabets økonomiske politik.
The economic system prescribed in the Treaty of Rome has remained the basis of the Community's economic policy.
DanishDer blev sat spørgsmålstegn ved alt, alt blev undersøgt for dets duelighed for integrationen i EU.
Everything was called into question; everything was examined to see whether it was suitable for integration into the European Union.
DanishJeg vil gerne takke Kultur- og Uddannelsesudvalget og i særdeleshed ordføreren fru Prets for hendes duelighed og indsats.
I should really like to thank the Committee on Culture and Education and in particular the rapporteur Mrs Prets for her efficiency and effort.
DanishPå denne måde, kære Europa, viser vi igen vores manglende duelighed eller, hvad værre er, vores egentlige mål: At gøre nøjagtigt det modsatte af, hvad vi siger.
In this way, dear Europe, we will again show our incapacity or, worse, our true objective: doing exactly the opposite of what we say.
DanishKommissionens medlemmer vælges under hensyn til deres almindelige duelighed og europæiske engagement blandt personer, hvis uafhængighed er uomtvistelig.5.
The members of the Commission shall be chosen on the ground of their general competence and European commitment from persons whose independence is beyond doubt.5.
DanishDet fremgår klart af forslaget til beslutning, som er stillet i dag, at vi ikke ser let på spørgsmålene om berettigelse eller duelighed eller interessekonflikt for en kommissær i en portefølje.
We want a new framework agreement because without the ability to scrutinise your Commission effectively, we cannot do our job properly.
Andre ord i vores ordbog