Dansk-engelsk oversættelse af "dukke op igen"

DA

"dukke op igen" engelsk oversættelse

DA

dukke op igen {verbum}

volume_up
dukke op igen

Eksempelsætninger "dukke op igen" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg er sikker på, at så vil princippet om solidaritet dukke op igen som en trold af en æske.
I am sure that then, like a jack in-the-box, the principle of solidarity will re-emerge.
DanishTværtimod mærker vi i betænkningen spørgsmålet om den berømte polske blikkenslager dukke op igen.
Rather, what we can detect in the report is the theme of the notorious Polish plumber.
DanishSom det ser ud nu, må vi nøjes med spekulationer og frygt for, at nationalegoismen skal dukke op igen.
In the meantime, we can only speculate on and fear the resurgence of national selfishness.
DanishJeg er sikker på, at disse spørgsmål vil dukke op igen ved den videre beslutningstagning om dette spørgsmål.
I am sure that these issues will come back during further decision-making on this issue.
DanishVi erkender, at der er begrænsninger, og spørgsmålet vil utvivlsomt dukke op igen om nogle få år.
We recognise that there are limitations and the issue will no doubt come back in a few years ' time.
DanishDisse spørgsmål vil dukke op igen i nærmeste fremtid.
These issues will be coming up before us again in the near future.
DanishJeg kan forstå, at dette emne vil dukke op igen, og at De fortsat vil medtage disse ændringsforslag i fremtidige forslag.
I understand that this issue will come back and that you will continue to include these amendments in future proposals.
DanishDermed mener jeg, at hvis man ikke gør regnskabet op med fortiden, vil fortiden dukke op igen før eller senere, og så bliver prisen særdeles høj og dramatisk.
Either we are able to keep the country united with the constitutional agreement, or an inexorable civil war will break out.
DanishVi kan godt lade være med at kalde dem resterende spørgsmål, reliquats eller leftovers, men de spørgsmål, der ikke er fundet en passende løsning på i Nice, vil uundgåeligt dukke op igen.
Therefore, even though we may not call them leftovers, the issues which were not adequately resolved in Nice will inevitably arise again.
DanishDet vil tvinge os til at tage Den Europæiske Unions registre op til fornyet overvejelse og til at drøfte det famøse problem, som helt sikkert vil dukke op igen, med at få det ønskede EF-register.
This will oblige us to reconsider the registers in the European Union, and to deal with the notorious problem, which will no doubt arise again, of the aim of a Community register.
DanishDe vil sandsynligvis dukke op igen i dechargen for 2002, især da Revisionsretten vil gennemføre en mere indgående undersøgelse, som den ikke så sig i stand til at gennemføre for 2001.
They are likely to come to light again in the context of the 2002 discharge, especially as the Court of Auditors proposes to undertake a more detailed audit, something it felt unable to do in 2001.

Lignende oversættelser "dukke op igen" på engelsk

dukke substantiv
op adverbium
igen adverbium
Andre ord i vores ordbog