Dansk-engelsk oversættelse af "engagere"

DA

"engagere" engelsk oversættelse

DA

engagere {verbum}

volume_up
EU må engagere sig i den politiske dialog med stor beslutsomhed.
The European Union must engage vigorously in the political dialogue.
Vi kan ikke engagere os i en bilateral proces med hvert enkelt medlemsland.
We cannot engage in a bilateral process with each Member State.
Idræt er en glimrende måde at engagere folk på.
Sport is an excellent way to engage people in their communities.

Eksempelsætninger "engagere" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVed at engagere os og hjælpe det ukrainske folk støttede vi demokratiet og friheden...
What we did do, however, was to support democracy and the process of democracy.
DanishVi må engagere os i det endelige mål, som er et Europa med stabilitet og fremgang.
We have to commit ourselves to the ultimate goal, which is a stable and prosperous Europe.
DanishDet drejer sig om at engagere de involverede, at gå sagligt ind på berettigede indvendinger.
We must involve those concerned and deal objectively with justified objections.
DanishVi er nødt til at engagere os, ikke kun økonomisk, men også politisk.
We must therefore commit ourselves, and not only financially but also politically.
DanishVi skal overbevise vores partnere om, at de skal engagere sig i syd-syd-samarbejdet.
We have to persuade our partners to engage in South-South cooperation.
DanishEU er parat til at engagere sig her, til at yde humanitær bistand.
The European Union is willing to get involved here and provide humanitarian aid.
DanishDe må engagere Dem i at vinde dette Parlaments tillid tilbage igen.
You must show commitment if you are to win back the confidence of Parliament.
DanishDet er også meget vigtigt, og det er en opgave, vi må engagere os i.
That, too, is particularly important and is a task to which we must apply ourselves.
DanishHvis valgmulighederne blev præciseret, kunne borgerne også engagere sig i klimaspørgsmålene.
If the choices were clear, then citizens could become involved in the subject of climate.
DanishKommissionen vil fortsætte med at engagere sig i Pakistan under hele overgangsprocessen.
The Commission will continue to stay engaged with Pakistan throughout the transition process.
DanishVi kan ikke engagere os i en bilateral proces med hvert enkelt medlemsland.
We cannot engage in a bilateral process with each Member State.
DanishMen selv i dette tilfælde ville vi have vundet tid ved at forsøge at engagere dem på denne måde.
Nonetheless, we would win some time if we try to involve them pro-actively in this way.
DanishLandet bør endvidere engagere sig mere i kampen mod korruptionen.
The country should, moreover, make greater efforts to combat corruption.
DanishJeg og min gruppe vil gerne engagere os i dette arbejde.
In that sense, I would like to pledge my group and my time to working on that.
DanishKommissionen har til hensigt fremover at engagere sig aktivt i forordningens gennemførelse.
The Commission intends to take an active part in the subsequent implementation of the regulation.
DanishEU må engagere sig i den politiske dialog med stor beslutsomhed.
The European Union must engage vigorously in the political dialogue.
DanishHer må vi engagere os i borgernes og brugernes interesse.
We must commit ourselves to the best interests of our citizens and users.
DanishVisse spørgsmål mener vi dog at kunne engagere os i.
There are nonetheless certain issues in which we think we can become involved.
DanishVi skal engagere borgerne i den forbindelse, og det er en vigtig udfordring for alle institutionerne.
We have to engage the citizen, and this is a fundamental challenge for all the institutions.
DanishEU skal være klar til at støtte og engagere sig i Darfur-konflikten.
A stable and democratic Sudan is also a requirement for peace and stability in the region as a whole.