Dansk-engelsk oversættelse af "Engelske Kanal"

DA

"Engelske Kanal" engelsk oversættelse

DA Engelske Kanal
volume_up
{egennavn}

1. geografi

Engelske Kanal
Den hedder Den Engelske Kanal, eller La Manche, om man vil.
It is called the English Channel, or la Manche, if you prefer.
Dette nye storprojekt ville være endnu mere urentabelt end Eurotunnelen under Den Engelske Kanal.
This new megaproject would be even more unprofitable than the Eurotunnel under the English Channel.
Vi ønsker ikke det fremmedhad og den chauvinisme, som vi har oplevet på begge sider af den engelske Kanal i de sidste par uger.
We do not want the xenophobia and the jingoism that we have heard on both sides of the English Channel in the last couple of weeks.

Lignende oversættelser "Engelske Kanal" på engelsk

engelsk adjektiv
English
kanal substantiv

Eksempelsætninger "Engelske Kanal" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DanishDer er naturligvis et problem med visse færger, især dem, der krydser Den Engelske Kanal.
There is, of course, a problem on some ferries, particularly those crossing the Channel.
DanishDet er nødvendigt at udvide bestemmelserne i denne tekst til " shuttlen« under den engelske kanal.
It is essential to extend the measures within this text to include the Shuttle under the Channel.
DanishDet forekommer mig at være et spørgsmål om en kommerciel strategi for et af de færgeselskaber, der opererer i Den Engelske Kanal.
It seems that this is a question of the commercial strategy of an operator of the cross-Channel ferries.
DanishUlykken under Den Engelske Kanal- hvor man benytter et moderne alarmsystem - kunne have udløst en kæmpe katastrofe med mange dødsfald.
The accident in the Channel Tunnel - where there is a modern alarm system - could have caused heavy loss of life.
DanishDe europæiske havne er overbelastet, i særdeleshed havnene ud mod Den Engelske Kanal og Nordsøen, hvilket øger behovet for de omhandlede foranstaltninger.
The overcrowding of European ports, especially in the Channel and the North Sea, makes these measures all the more urgent.
DanishMen det er også vanskeligt at komme rundt om Birmingham og London, at komme til Kanaltunnellen og at komme til havnebyerne langs Den Engelske Kanal.
But it is also difficult getting round Birmingham, getting around London, getting to the Channel Tunnel and to the channel ports.
DanishVi er i stand til at finansiere tunnellen under Den Engelske Kanal, så de, som investerer pengene, først får indtægter af dem om x år.
We are in a position to finance the Channel Tunnel, in such a way that those putting in the money only see a return on it in umpteen years ' time.
DanishOg vi har i mellemtiden oplevet endnu en katastrofe med Ievoli Suns forlis i Den Engelske Kanal, hvilket har bidraget til at fremskynde førstebehandlingen af disse tekster.
It took a second maritime disaster, the wreck of the Ievoli Sun, to accelerate the first reading of these texts.
DanishKort sagt er det ikke altid en storm i Den Engelske Kanal, som forårsager en eventuel indstilling af skibsfarten dernede, sådan som jeg har hørt.
In short, as I understand, there are reasons besides storms in the Channel that should prompt us to consider stopping shipping traffic there.
DanishDet er store krav, men de er uundværlige for at forbedre sikkerheden, for beskæftigelsen og for den fremtid, der venter søfarten over den engelske kanal.
These are weighty demands but they are necessary for heightened safety, for employment and for the future of the crossChannel ferry business.
DanishKontrollerne gennemføres - uanset om det er i Biscayen eller i Den Engelske Kanal - af inspektørhold, der består af inspektører fra flere medlemsstater.
Inspections - be they in the Bay of Biscay or in the Channel - will be carried out in future by teams of inspectors from several Member States.
DanishI den tættest befolkede del af Europa omkring Nordsøen og Den Engelske Kanal er der derimod meget store havne, herunder Rotterdam, hvor jeg bor.
However, in Europe's most densely populated area around the North Sea and the Channel, there are major ports, including that of my home town, Rotterdam.
DanishDer findes ægte skatteparadiser inden for Fællesskabet, nemlig Monaco, San Marino, Andorra, øerne i Den Engelske Kanal, Hollandsk Vestindien, og jeg kunne nævne mange flere.
The real tax havens within the Community are Monaco, San Marino, Andorra, the Channel Islands, the Netherlands Antilles, and so on.
DanishStorbritannien har været berygtet for regeringer - det være sig Labour- eller konservative regeringer - der har ment, at Atlanterhavet var smallere end Den Engelske Kanal.
Britain has been notorious for governments - Labour or Conservative - who have believed that the Atlantic is narrower than the Channel.
DanishDe fremherskende biologiske betingelser for tungebestanden i den vestlige del af Den Engelske Kanal er tilstrækkeligt alvorlige til, at genopretningsplanens bestemmelser skal gælde for denne bestand.
Notwithstanding the deletion of the kilowatt days scheme from the proposal, it will be necessary to substitute alternative effort management measures.
DanishFor at kunne gennemføre projektet med Den Engelske Kanal var det nødvendigt at udføre en række meget vigtige undersøgelser, før linjeføringerne blev fastlagt og projektet præciseret og påbegyndt.
In order to carry out the Channel Tunnel project, it was necessary to carry out major studies before establishing the routes and detailing and beginning the project.
DanishFor tungebestanden i den vestlige del af Den Engelske Kanal skal sådanne foranstaltninger bygge på de foranstaltninger, der blev indført under bilag IVc til den aktuelle TAC- og kvoteforordning.
It is entirely appropriate to remove the chapter concerning management of effort by kilowatt days, to apply control measures only to landings above 100 kg instead of 50 kg.