Dansk-engelsk oversættelse af "f.eks."

DA

"f.eks." engelsk oversættelse

volume_up
f.eks. [forkortelse]
EN

DA f.eks.
volume_up
[forkortelse]

f.eks.
volume_up
e.g. [fork.]
Du kan indtaste værtsnavne og IP-adresser samt bestemte domænemasker (indtast f.eks. [*.]google.com
You can enter hostnames and IP addresses, as well as specific domain masks (e.g.
Hvis vinduet angiver noget andet end "Google Chrome" (f.eks. "Chromium"), er denne fejl forventet.
If the box lists something other than "Google Chrome" (e.g. "Chromium"), then this error is expected.
Netværksadministratoren kan justere DNS-konfigurationen for et hvilket som helst Google-domæne (f.eks. www.google.com)
The network administrator can adjust the DNS configuration for any Google domain (e.g.

Lignende oversættelser "f.eks." på engelsk

f.
English
eks. substantiv
English

Eksempelsætninger "f.eks." på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DanishJeg ønsker, at specialkøretøjer som f.eks. ambulancer har en høj redningskvote.
I want special-purpose vehicles such as ambulances to have high recovery quotas.
DanishHvorfor holdt Kommissionen f.eks. kun samråd med SMV ' er fra syv medlemsstater?
Why, for instance, did the Commission consult SMEs from only seven Member States?
DanishMan kan også forestille sig horisontale spørgsmål f.eks. i relation til miljøet.
One can also think of horizontal issues for instance regarding the environment.
DanishJeg mener, at det bedre kan varetages af en europæisk politiinstitution, f.eks.
In my opinion, it should be assigned to a European police body such as Europol.
DanishDet forekommer mig snarere at være f.eks. nationale olympiske komitéers ansvar.
I take the view that this would sooner be a role for national Olympic committees.
DanishEn foranstaltning er f.eks. den igangværende antidumpingundersøgelse af fodtøj.
One measure, for instance, is the ongoing anti-dumping investigation on footwear.
DanishDet findes normalt som en indstilling i din blogging-software, som f.eks.
It's generally available as a setting in your blogging software, such as Blogger.
DanishBetænkningen indeholder imidlertid selvmodsigelser, f.eks. kapitlerne 35 og 36.
The report contains some conflicting ideas, however, such as paragraphs 35 and 36.
DanishDette vil f.eks. være umuligt for forbrændingsanlæg i afsides liggende områder.
This would be impossible for incineration plants in remote areas, for example.
DanishJeg tænker her f.eks. på sammensætningen og på kriterier for at tilkende penge.
I am thinking of the composition and criteria for allocating funding, for example.
DanishNår det drejer sig om energi, er vi f.eks. gået den klassiske termodynamiks vej.
In the energy industry we have tended to go the way of conventional thermodynamics.
DanishBekæmpelsen af f.eks. klimaændringen forudsætter et tidsperspektiv på flere tiår.
For example, preventing climate change will require a time perspective of decades.
DanishDet kan f.eks. ikke være meningen, at hvert læs mineraler skal analyseres for sig.
At the same time, it is 100 years since we had national markets that were closed.
DanishDer står grundlæggende værdier på spil, f.eks. lighed, solidaritet og demokrati.
Fundamental values, such as equality, solidarity and democracy, are at stake.
DanishEr solidaritet f.eks. ikke noget, der indgår i denne globaliseringsopfattelse?
Could it be that globalization of solidarity lies beyond and outside this view?
DanishVisse steder, f.eks. i Mostar, er der betydelige lokale administrative problemer.
At some points, such as Mostar, there are important local government problems.
DanishDer er naturligvis følsomme områder, f.eks. tobak, alkohol og landbrugsområdet.
There are of course sensitive areas, such as tobacco, alcohol and agriculture.
DanishF.eks. er størstedelen af direktiverne i transportsektoren ikke blevet gennemført.
For example, in the transport sector, most Directives have not been transposed.
DanishFor os handler det også om visse undtagelser, f.eks. små markeder i landområderne.
It is also about certain exceptions, small markets in rural areas, for example.
DanishDette værktøj viser kun resultater for Google-user-agents (f.eks. Googlebot).
file. This tool provides results only for Google user-agents (such as Googlebot).