Dansk-engelsk oversættelse af "for eksempel"

DA

"for eksempel" engelsk oversættelse

DA for eksempel
volume_up

1. "f.eks."

for eksempel
Er det for eksempel i miljøpolitikkens interesse, at det sker?
Is this happening in the interest of our environment policy, for example?
For eksempel spørgsmål om epidemiologi og overførsel.
For example, questions about epidemiology and transmissibility.
I Frankrig for eksempel mangler et selskab som Airbus juridiske instrumenter.
Thus, for example, in France, a company such as Airbus lacks a legal framework.

Lignende oversættelser "for eksempel" på engelsk

for adverbium
for konjunktion
English
for præposition
før substantiv
English
før adverbium
English
før konjunktion
før præposition
English
eksempel substantiv

Eksempelsætninger "for eksempel" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DanishDet gælder for eksempel professor Harold Varmus, Nobelpristager og leder af NIH.
One such is Professor Harold Varmus, Nobel Prize winner and director of the NIH.
DanishJeg henviste også til pædofiles misbrug af teknologi som for eksempel Internet.
I also referred to the misuse of technology, such as the Internet by paedophiles.
DanishUngarn vil for eksempel kunne begynde med kapitel 20, Bulgarien med kapitel 2.
Hungary will be able to start with Chapter 20, as it were, Bulgaria with Chapter 2.
DanishEn forbedret vej kan for eksempel være medvirkende til at forhindre ulykker.
For instance, an improved road might contribute to the prevention of accidents.
DanishI den forbindelse må den organiserede kriminalitet måske tjene som eksempel for os.
We should, in this respect, perhaps follow the lead given by organised crime.
DanishTag nu for eksempel fænomener som tolerance, vandalisme og asocial adfærd.
Think of things such as tolerance, destructiveness and anti-social behaviour.
DanishVi har for eksempel stadig ikke fået et direktiv om energieffektiviteten i bygninger.
For instance, we still have no directive on energy efficiency of buildings.
DanishDesuden udgør Congo et meget farligt eksempel for andre afrikanske lande.
What is more, it is setting a very dangerous precedent for other countries in Africa.
DanishVi behøver blot at se på det britiske og det svenske eksempel for at se, at det virker.
We only need to look at the British and Swedish examples to see that this policy works.
DanishAfghanistan er for øvrigt et godt eksempel på, hvordan det godt kan lade sig gøre.
Afghanistan is, in fact, a good illustration of how things can work.
DanishDer er for eksempel hver dag fra London til Bruxelles et British Midland-fly kl.
I represent Heathrow Airport, one of the major airports in Europe.
DanishVi kan heller ikke tillade fabrikanterne at mærkespecificere reservedele som for eksempel dæk.
Nor can we allow manufacturers to brand specify replacement parts such as tyres.
DanishDet gælder for eksempel oprettelsen af et ligestillingsudvalg i hver institution.
One of these is the establishment of an equal opportunities committee within each institution.
DanishChartret er klart og præcist og et eksempel for mange forfatninger.
The Charter is clear and concise and could be a model for many other constitutions.
DanishSå går det hele til grunde, som man for eksempel ser det i Amerika alt for mange steder.
Then everything is ruined, as can be seen in all too many places in America, for instance.
DanishInden for undervisning vil lærerens rolle for eksempel blive ændret.
There will be changes in the role of teachers in education, for instance.
DanishKommissionen er imod at følge dette eksempel nøjagtigt for at undgå misforståelser.
The Commission is opposed to following this lead precisely in order to prevent misunderstandings.
DanishOm andre emner, som for eksempel brugen af aftalte procedurer, er debatten stadig i gang.
On other matters, such as recourse to negotiation procedures, the debate is still going on.
DanishFor eksempel kan man ikke hævde, at de colombianske myndigheder forårsager problemerne.
For instance, there is no proof that the Colombian government is responsible for the problems.
DanishKommissionen håber, at den vil tjene som eksempel for lignende aftaler med andre cigaretproducenter.
The Commission hopes that it will serve as a model for other cigarette producers.