Dansk-engelsk oversættelse af "forhandler"

DA

"forhandler" engelsk oversættelse

EN

DA forhandler
volume_up
{en}

forhandler
volume_up
negotiator {substantiv}
Jeg tror, at hans erfaring som forhandler på højeste plan i EU vil bære frugt.
I believe his experience as a negotiator at the highest EU level will bear fruit.
Ordføreren har i de forløbne år vist sig som en vedholdende forhandler.
The rapporteur has shown himself to be a tough negotiator over all these years.
Jeg er udpeget som forhandler under disse drøftelser for Europa-Parlamentet.
I have been nominated to act as a negotiator at these talks for the European Parliament.
forhandler (også: videreforhandler)
volume_up
reseller {substantiv}
forhandler (også: mediator, mellemmand)
volume_up
go-between {substantiv}

Eksempelsætninger "forhandler" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DanishHr. formand, jeg vil gerne starte med at forklare nøjagtig, hvad vi forhandler.
Mr President, I would like to start by explaining exactly what we are discussing.
DanishEn anden variant, jeg netop har hørt, er, at vi ikke forhandler og kun stemmer.
Another variant I have just heard mentioned would be not to have a debate, only a vote.
DanishDet betyder mere end 1 000 i dag og mere end 50, mens vi forhandler om denne betænkning.
That means over 1, 000 today and over 50 while we are debating this very report.
DanishVi lader nogle gange til at glemme, at det er decharge for 1998, vi forhandler om.
Sometimes we seem to forget that we are dealing with the discharge in respect of 1998.
DanishJeg forhandler ikke selv, men det har jeg ladet mig fortælle fra mange sider.
I personally am not involved in negotiations, but several people have told me as much.
DanishDet vil vi godt forhindre, og derfor forhandler vi om dette spørgsmål i dag.
That is something we want to prevent, and that is why we are having this debate today.
DanishHr. formand, det budget, som vi nu forhandler om, er kendetegnet ved to forhold.
Mr President, the budget we are now debating has two main features.
DanishJeg håber, at det center, som vi forhandler om i dag, bliver funktionsdygtigt meget hurtigt.
I hope that the centre we are discussing today will very soon become operational.
DanishDe gav eksemplet med en forhandler i Amsterdam, som kan åbne en filial i London.
You have given the example of the distributor in Amsterdam who could open a branch in London.
DanishEuropa-Kommissionen har for nylig udnævnt en ny forhandler over for Algeriet.
The European Commission recently appointed a new delegate to Algeria.
DanishHr. formand, vi forhandler i dag om produktsikkerhed i al almindelighed.
Mr President, today we are debating a proposal on general product safety.
DanishDet direktiv, vi forhandler om, kan bidrage til at forbedre den kliniske forskning i Europa.
The directive we are discussing can help improve clinical research in Europe.
DanishDet direktiv, vi forhandler, vil være en hjælp, og vi håber, det er effektivt.
The directive we are now debating aims to help with this, and let us hope it will be effective.
DanishHer forhandler vi, men vi har ikke den samme ret som ministrene til at fastlægge lovgivningen.
Here we debate, but we have no equality with Ministers in deciding the legislation.
DanishVi forhandler nu om vores betænkning om værftsindustriens situation i Den Europæiske Union.
We are now discussing our report on the situation in world shipbuilding.
DanishMed et klik på musen kan de nemlig se de originaltekster, som vi forhandler om her i Parlamentet.
With the click of a mouse, they can see the original texts we discuss in this House.
DanishSå når vi forhandler med lande som Guinea, bør vi være generøse.
So, as we approach countries like Guinea, we should be generous in our interpretation.
DanishHr. formand, mens vi forhandler her i Parlamentet, forhandler man også i Den Amerikanske Kongres.
Mr President, as we debate in this Parliament, the American Congress is debating too.
DanishHan sagde: " Vi forhandler stadig, og vi vil derefter beslutte, om det, vi gør, er tilstrækkeligt ".
The fact is that I am a little thrown by Commissioner Bolkestein’ s statement.
DanishDet er en fremragende betænkning, vi forhandler om i dag, og min gruppe vil stemme for den.
The report we are debating today is an excellent one, and my group will vote in favour of it.