Dansk-engelsk oversættelse af "frugtbar"

DA

"frugtbar" engelsk oversættelse

DA frugtbar
volume_up
{adjektiv}

frugtbar
Kontakten med Kommissionen har i den forbindelse også været meget frugtbar.
In this connection, our meetings with the European Commission have also been very fruitful.
Vi bør åbne den europæiske horisont og give mulighed for en frugtbar udveksling af erfaringer.
We must open the European horizon to them, allowing a fruitful exchange of experiences.
Vi ser frem til en frugtbar dialog med Dem om dette spørgsmål.
We look forward to a fruitful dialogue with you on this.
frugtbar
Det er en frugtbar basis for ulovlig våbenhandel og banditter.
That is a fertile breeding ground for the illegal arms trade and banditry.
Komplicerede forretningsgange er en yderst frugtbar grobund for øget svindel og korruption.
The complexity of the processes are fertile ground for encouraging fraud and corruption.
Det er et land med frugtbar jord, det er rigt på mineraler, og det er beboet af fattige, syge og sultne mennesker.
It is a country with fertile land, vast mineral wealth, populated by people who are poor, sick and starving.
frugtbar (også: frodig, gavmild, rundhåndet)

Eksempelsætninger "frugtbar" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DanishDette vil skabe en endnu mere frugtbar grobund for al-Qaedas terroraktioner.
This will provide even more grounds for the terrorist actions of al-Qa’ ida.
DanishVil Cotonou-aftalen være mere frugtbar end de forudgående Lomé-konventioner?
Will the Cotonou Agreement yield more results than its Lomé predecessors?
DanishFørst da kan den være frugtbar, og først da får den sin sjæl.
Only then can it bear fruit, and only there lies the soul of such dialogue.
DanishHr. formand, mange tak for en interessant og frugtbar debat.
Mr President, thank you very much for an interesting and valuable debate.
DanishJeg vil synge en Sang om min Ven en Kærlighedssang om hans Vingård: Min Ven han havde en Vingård på en frugtbar Høj.
Now will I sing to my wellbeloved a song of my beloved touching his vineyard.
DanishSom en frugtbar Vinranke er din Hustru inde i dit Hus som Oliekviste er dine Sønner rundt om dit Bord.
Let them praise thy great and terrible name; for it is holy.
DanishDermed opstod der en frugtbar yngleplads for maoistisk oprørskhed, som kostede 7.000 menneskeliv.
Although putting an end to the civil war is the first priority, at no time must respect for human rights be neglected.
DanishAt det er en frugtbar grobund for korruption og internationalt organiseret kriminalitet, kan ikke være ligegyldigt for os.
That this is a breeding ground for corruption and international organised crime cannot be a matter of indifference to us.
DanishDenne åbenhed giver mig tilstrækkelig tillid til, at den permanente dialog, som vi skal føre med ECB, vil blive frugtbar.
This openness of spirit gives me enough faith in the fruitfulness of the constant dialogue which we will enter into with the ECB.
DanishUdviklingen på Balkan har vist, at det absolut er muligt at udforme et sådant samarbejde fra EU ' s side på en frugtbar måde.
Developments in the Balkans have shown that it is quite possible for the European Union to shape this cooperation productively.
DanishJeg mener, at vor forhandling måske ville være noget mere frugtbar, hvis De ikke altid pådutter mig, at jeg vil noget andet, end jeg siger.
I think we would get a good deal further if you did not always suspect me of saying one thing and meaning another.
DanishPå en frugtbar Mark ved rigeligt Vand var den plantet for at skyde Grene bære Frugt og blive en herlig Vinstok.
It was planted in a good soil by great waters, that it might bring forth branches, and that it might bear fruit, that it might be a goodly vine.
DanishJeg håber, at mange af Europa-Parlamentets medlemmer vil være til stede på mødet, hvilket vil give en indholdsrig og frugtbar debat.
In addition, I hope that many Members of this Parliament will attend the conference, thus fostering a rich and productive debate.
DanishI dag er forbindelserne mellem EU og Kina inde i en meget aktiv og frugtbar fase, og de bilaterale forbindelser er mere modne, sunde og stabile end nogensinde.
We have to understand that China is a great country with a population three times the size of the European Union.
DanishEn EØS-model, som fører til medlemskab og samtidig belønner, ville på sin side være frugtbar også for medborgeropinionens skyld.
An EEA model, which led to membership, and, at the same time, was a reward scheme, would be productive also as far as public opinion was concerned.
DanishJeg mener, at hvis vi skal have en reel og frugtbar debat om socialpolitik, må vi stille de grundlæggende og vanskelige spørgsmål om EU ' s makroøkonomiske politik.
The reality is that social Europe has been very much a ‘ frill’ or an ‘ add-on’ to the broader game plan of this Union.
DanishHr. formand, alt i alt bidrager betænkningen til, at der kan skabes en frugtbar forbindelse mellem Europas og udviklingslandenes landbrugssektorer.
Overall, the report contributes towards achieving a productive relationship between the agricultural sectors of Europe and the developing countries.
DanishTil slut er der tilbage at håbe, at det i det kommende århundrede lykkes os at skabe et klima, hvor racisme ikke længere får lov at vokse på frugtbar jord.
Finally, we can but hope that we succeed in the course of the coming century in creating a continent in which racism can no longer take root.
DanishJeg er dog bange for, at man ikke kan sige, at Kommissionens arbejde kommer med en modig og frugtbar løsning på dette omfattende problem.
However, this work of the European Commission cannot surely be regarded, I am afraid to say, as having provided a bold and effective solution to this big problem.
DanishJeg synes, at det har været en meget nyttig forhandling, som har givet os lejlighed til at rette op på forsinkelserne og gribe ind på en mere frugtbar måde i fremtiden.
I believe the discussion has been very useful and has offered us conditions for correcting the delays and taking more useful action in the future.