Dansk-engelsk oversættelse af "gå ned"

DA

"gå ned" engelsk oversættelse

DA gå ned
volume_up
{verbum}

gå ned (også: indfatte, indstille, løse, opstille)
Vi befinder os i et område, hvor solen er ved at ned, medmindre vi hurtigt får sat gang i innovationen.
We will be an area where the sun is setting unless we put innovation quickly into practice.
gå ned
Da sagde HERRENs Engel til Elias: " ned med ham frygt ikke for ham!
And the angel of the LORD said unto Elijah, Go down with him: be not afraid of him!
Så siger Herren: ned til Judas konges palads og tal dette Ord
Thus saith the LORD; Go down to the house of the king of Judah, and speak there this word,
Blive I vrede da synder ikke; lad ikke Solen ned over eders Forbitrelse;
Be ye angry, and sin not: let not the sun go down upon your wrath:

Lignende oversættelser "gå ned" på engelsk

verbum
ned adverbium

Eksempelsætninger "gå ned" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DanishVi skal have et fleksibelt system, og den støtte, vi giver, vil op og ned.
We need to employ a flexible system, and the subsidies we pay will go up and down.
DanishDe gjorde en båd klar til dem, og de ville ikke engang ned i båden.
They prepared a boat for them and they would not even go out in the boat.
DanishHvis arbejdsløsheden gik massivt ned, ville denne udgift også ned.
If unemployment were to plummet, this expenditure would fall as well.
DanishLad være med at sejle i den retning, for så vil det gode skib og dets besætning ned.
Do not sail in this direction or the and its crew will be lost.
DanishJeg er adræt nok til at ned fra sjette eller syvende sal.
I am mobile enough to take the stairs down from the sixth or seventh floor.
DanishOgså Ruslands gasproduktion begynder at ned efter et par år.
Russia's gas production will also start declining in a few years ' time.
DanishIkke mindst skulle også prisen for blandingsfoder til dyr ned.
Last but not least, the price of compound feedingstuff in animal feeds should become cheaper.
DanishPå et begrænset marked kan den europæiske andel kun ned.
In a restricted market, Europe's share must not be allowed to contract.
DanishVi befinder os i et område, hvor solen er ved at ned, medmindre vi hurtigt får sat gang i innovationen.
We will be an area where the sun is setting unless we put innovation quickly into practice.
DanishPrivate skal indtjene overskud med risiko for at ned.
Private companies must make a profit or else face their demise.
DanishSummen af de store landbrugsudgifter vil reelt ned.
The bulk of agricultural expenditure will fall in real terms.
DanishHer må vi som led i vores fortsatte diskussioner med Kommissionen virkelig helt ned i detaljerne.
This is where we really will have to get down to brass tacks during further discussions with the Commission.
DanishDa Solen så var ved at ned faldt der Dvale over Abram og se Rædsel faldt over ham et stort Mørke.
And when the sun was going down, a deep sleep fell upon Abram; and, lo, an horror of great darkness fell upon him.
DanishDen behøver ikke ned til mindste detalje, men de grundlæggende informationer skal harmoniseres fornuftigt.
It does not have to be taken to the final degree, but there has to be a sensible harmonization of basic data.
DanishJeg vil ikke dybere ned i spørgsmålene om landbruget.
I shall not dwell on agricultural issues.
DanishErika havde ikke behøvet at ned, hvis hun havde kunnet anløbe havnen, og hun er derfor et spejlbillede.
The Erika need not have sunk if it could have entered the port, and it is therefore a reflection of the situation here.
DanishHvis Europa ikke meget snart lærer at læse elektroniske bogstaver, vil der blive mange flere ledige job, og økonomien vil ned.
If Europe does not learn its electronic lessons fast, these unfilled jobs will multiply and the economy will slump.
DanishHvor langt skal vi ned i detaljerne?
DanishJeg tror, at vi bør ned til 250 mg, og jeg er glad for at se, at jeg er i godt selskab, skønt det desværre ikke er med hr.
I believe that we should reduce to 250 mg and I am glad to see that I am in good company, though not alas that of Mr Bowis.
DanishEndelig tager det ni år i bedste tilfælde før læger under uddannelse kan se deres arbejdsuge ned fra 58 til 48 timer.
Finally, it will take nine years, in the best possible case, for the working week of doctors in training to be reduced from 58 hours to 48.