Dansk-engelsk oversættelse af "Google"

DA

"Google" engelsk oversættelse

EN
EN

"Google" dansk oversættelse

DA
DA

DA Google
volume_up
{egennavn}

1. varemærke

Google
volume_up
Google {egen.} [varem.]
Få flere oplysninger om Google+ og Google-profiler, eller få en rundvisning på Google+.
Learn more about Google+ and Google profiles or take a tour of Google+.
Hvis Google sender dig en e-mail, vil "Fra" adressen indeholde "@google.com,",
If Google sends you an email, the "From" address should contain "@google.com,"
Du kan bruge standard Google-websøgningskonventioner med Google Maps.
You can use standard Google web search conventions with Google Maps.

Eksempelsætninger "Google" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

Danishpå Gem.Bemærk: Når du aktiverer denne funktion, skal du give mail.google.com
A browser is an application you can use to access the Internet and visit websites.
DanishFå flere oplysninger om forskellene mellem Google Analytics og konverteringssporing.
Learn more about the differences between Analytics and Conversion Tracking.
DanishDet er uanset årsag forbudt at klikke på Google-annoncer på ens eget website.
Please note that clicking your own ads for any reason is prohibited.
Danish. [*.]google.com
You can enter hostnames and IP addresses, as well as specific domain masks (e.g.
DanishVed f.eks. at vælge Google Billeder sendes alle dine Toolbar-søgninger til Google Billeder .
For example, selectingGoogle Images will send all your Toolbar searches to GoogleImages.
DanishHvis du vil søge efter en adresse, skal du angive adressen og klikke på Søg i Google Maps.
To search for an address, enter the address and click Search Maps.
DanishSom standard er visning af tjenesteområder deaktiveret i Google Maps.
If you've chosen 'Show service area,' the service area will appear as a see-through red shape.
DanishSådan får du vist disse billeder: Log ind på din Google Mail-konto.
When you open new messages, some images may not appear immediately.
DanishKontroller herefter din Windows Jobliste, og se, om GoogleUpdate.exe
Then check your Windows Task Manager and see if GoogleUpdate.exe
DanishTil sidst vil jeg give udtryk for min støtte til protestaktionen imod søgemaskinen Google.
In conclusion, I should like to express my support for the protest action against the search engine.
Danishfår muligvis vist en advarsel fra Google Mail, når du åbner en meddelelse af denne type.
Even if they appear to be from a legitimate source, or contain an official-looking webpage, be careful.
Danisheller GoogleUpdateOnDemand.exe ~~~ vises på listen over processer.
or GoogleUpdateOnDemand.exe appears in the list of processes.
DanishHuskeliste er en funktion i Google Mail , der er beregnet til at hjælpe dig med at holde styr på dine aktiviteter.
Tasks is a feature designed to help you keep track of the things you need to do.
DanishVi er ikke i stand til at begrænse det antal gange, en kunde kan printe din kupon fra din fortegnelse.Google
We can't restrict the number of times a customer can print your coupon from your listing.
DanishHvis du vil søge efter en gade eller et vejkryds, skal du angive gaden eller vejkrydset og klikke på Søg i Google Maps.
To search for an address, enter the street or intersection and click Search Maps.
DanishHændelsessporing ved hjælp af Google Analytics-sporingskoden urchin.js
By contrast, if you are using the older urchin.js
DanishForetag en søgning efter et af dine aktive søgeord på Google, og klik på din AdWords-annonce.
Here are three options for verifying a code snippet.
DanishGoogle indsamler og organiserer oplysninger, der er udgivet på internettet.
If you're concerned about another site linking to yours, we suggest contacting the webmaster of the site in question.
Danishforbeholder sig ret til at fjerne enhver kupon fra din Google Places-fortegnelse til enhver tid og uanset årsag.
Offer titles should be easy to understand and accurately summarize the offer being promoted.
DanishGoogle Maps sender virksomhedsfortegnelsen til navigationssystemet i din bil.
To send a business listing to your car: