Dansk-engelsk oversættelse af "gro"

DA

"gro" engelsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "gro" i kontekst.

Eksempelsætninger "gro" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DanishNu begynder den sarte plante fred at gro, og Europa ser på os igen.
Now the tender little shoots of peace have started to grow, and Europe is looking to us again.
Danishgro der Tjørn for Hvede og Ukrudt i Stedet for Byg!
Let thistles grow instead of wheat, and cockle instead of barley!
DanishVi må ikke gro fast, vi har brug for løbende fornyelser.
We cannot remain static; instead, we need continual advances.
DanishJeg citerer: " Kamp skal der til, skal livet gro... ", "... for evig stilstand er død ".
It goes like this: 'Life's harvest is in struggle never ceasing... ', '... while changeless calm is death's abode '.
DanishDe skal opvarmes af en brand, for at de kan gro.
They have to be warmed up by a fire in order to grow.
DanishHvis man går denne vej, vil der efter min mening sammen med oliventræerne gro frodig usikkerhed, protester og utryghed.
In my opinion, if we follow this path, uncertainty, disputes and insecurity will flourish with the olives.
DanishFrankrig, Tyskland, Belgien og Østrig er ikke lande, der er så fattige eller har så dårlig jord, at ingen andre afgrøder kan gro dér.
France, Germany, Belgium and Austria are not countries so poor or with soil so poor that no other crops can grow there.
DanishMænd skal nu bære fez og lade skægget gro, tyve mishandles, og de får hugget hænderne af i fuld offentlighed til skræk og advarsel for andre.
Men must wear a fez and grow a beard, thieves are maltreated and their hands are chopped off in public as a deterrent.
DanishSæd lader jeg gro af Jakob og af Juda mine Bjerges Arving; dem skal mine udvalgte arve der skal mine Tjenere bo;
And I will bring forth a seed out of Jacob, and out of Judah an inheritor of my mountains: and mine elect shall inherit it, and my servants shall dwell there.
DanishJeg vil gennemgå alle spørgsmål med Gro Harlem Brundtland, generaldirektøren for Verdenssundhedsorganisationen, når jeg mødes med hende på det næste møde den 6. maj.
I will review all of these issues with Dr Brundtland, the Director-General of the WHO, when I meet her at my next meeting on 6 May.
DanishVi kan ikke forhindre lovgivningstræet i at gro, men vi kan beskære det, så det ikke bliver det forvoksede knudrede træ, som det har været tidligere.
We cannot stop the legislation tree growing but we can prune and train it so that it does not become an overgrown tangle as it has been in the past.
DanishJeg lægger den øde; den skal ikke beskæres og ikke graves men gro sammen i Torn og Tidsel; og Skyerne giver jeg Påbud om ikke at sende den Regn.
And I will lay it waste: it shall not be pruned, nor digged; but there shall come up briers and thorns: I will also command the clouds that they rain no rain upon it.
DanishSåledes lod den Herre Herren mig skue: Se græshopper kom til syne da Efterslætten var ved at gro frem Efterslætten efter Kongens Høst.
Thus hath the Lord GOD shewed unto me; and, behold, he formed grasshoppers in the beginning of the shooting up of the latter growth; and, lo, it was the latter growth after the king's mowings.
DanishVil disse mennesker emigrere, f.eks. til Europa og øge vores arbejdsløshed på 20 millioner, eller vil de begynde at dyrke afgrøder som kokain, der kan gro på de tidligere bananplantager?
Will these people migrate, some to Europe adding to our 20 million unemployed, or will they take to crops like cocaine that will grow on the former banana plantations?

Andre ord i vores ordbog

Danish
  • gro

Flere oversættelser i bab.las dansk-engelske ordbog.