Dansk-engelsk oversættelse af "hive"

DA

"hive" engelsk oversættelse

EN

"hive" dansk oversættelse

volume_up
hive {substantiv}

DA hive
volume_up
{verbum}

hive (også: trække)
På den anden side gør jordens tørhed om sommeren det praktisk talt umuligt at hive planten op med rod for at få lange fibre.
Furthermore, the dryness of the ground in summer makes it practically impossible to pull up the plant together with its roots in order to obtain long fibre.
Hvis kvinder får mulighed for at yde deres bidrag til samfundsudviklingen og være økonomisk aktive, er de bedre i stand til at hive sig selv og omgivelserne ud af fattigdommen.
If women are given a chance to participate fully in social and economic life they will be better able to pull themselves and their communities out of poverty.
hive (også: trække)

Synonymer (engelsk) for "hive":

hive
English

Eksempelsætninger "hive" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DanishEndnu mere markedsføring vil hive prisen på lægemidler unødigt i vejret.
Even more marketing will hike up the price of medicines unnecessarily.
DanishMen hvis alt går efter planen, kan vi ved årets udgang for en gangs skyld hive en meget stor fisk i land.
However, if all goes to plan, we can land a very big fish at the end of the year, which makes a change.
DanishHr. formand for Rådet, jeg har lidt på fornemmelsen, at man skal hive ordene ud af Dem.
Mr President-in-Office of the Council, I somehow get the impression that we are going to have to worm information out of you.
DanishIndbydelserne er allerede sendt, dem kan Giscard og paven ikke længere hive ud af postkassen, men det er endnu for tidligt at nævne en dato for indledning af forhandlingerne.
The invites have been sent; neither Giscard nor the Pope can retrieve these now from the post boxes, but it is too early to set a date for the start of the negotiations.
DanishHvad angår staternes størrelse, kan vi derfor ikke bare kalde det svar tilbage, som den uforglemmelige politichef i Casablanca altid gav om at " hive de sædvanlige ind "!
We cannot, then, where the size of States is concerned, recall the perennial response of the unforgettable chief of police in Casablanca, which was to 'round up the usual suspects '!