Dansk-engelsk oversættelse af "iføre sig"

DA

"iføre sig" engelsk oversættelse

DA iføre sig
volume_up
{verbum}

iføre sig (også: bære)
En kvinde må ikke bære Mandsdragt og en Mand må ikke iføre sig Kvindeklæder; thi enhver der gør det er HERREN din Gud en Vederstyggelighed.
The woman shall not wear that which pertaineth unto a man, neither shall a man put on a woman's garment: for all that do so are abomination unto the LORD thy God.
iføre sig

Lignende oversættelser "iføre sig" på engelsk

sig pronomen

Eksempelsætninger "iføre sig" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DanishAt iføre sig englevinger over for fundamentalismen er udtryk for fejhed og opgivelse.
Angelism in the face of fundamentalism is synonymous with cowardice and abdication.
DanishThi dette forkrænkelige må iføre sig Uforkrænkelighed og dette dødelige iføre sig Udødelighed.
For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality.
DanishOg det blev givet hende at iføre sig skinnende rent Linklæde; thi Linklædet er de helliges Retfærdshandlinger.
And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white: for the fine linen is the righteousness of saints.
DanishMen samtidig må vi sige, at det er en forbrydelse, når man overtaler unge mennesker til at iføre sig selvudløsende skudanordninger og således også dræber andre mennesker!
At the same time, though, we declare it to be criminal to talk young people into strapping self-detonating devices to themselves in order to kill both themselves and others as well.