Dansk-engelsk oversættelse af "indretning"

DA

"indretning" engelsk oversættelse

DA

indretning {en}

volume_up
indretning (også: justering, tilpasning)
Jeg henviste til det direktiv, som Kommissionen har foreslået, om en obligatorisk indretning af de offentlige transportmidler, så de kan benyttes af handicappede.
I referred to the directive which the Commission has proposed on compulsory arrangements for means of public transport, so that people with special needs can use them.

Eksempelsætninger "indretning" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishGrunden til dette er, at jeg ikke synes, at den har den rigtige indretning.
The reason for this is that I do not regard its direction to be the right one.
DanishDet indgår i den institutionelle indretning af hele Den Europæiske Union.
It is part of the institutional provision for the whole of the European Union.
DanishTil leje, sanering og indretning af en ny bygning budgetterer man med 5,877 millioner.
EUR 5.877 million are estimated to be required for renting, renovating and furnishing a new building.
DanishLanddistrikterne må ikke synke ned til at blive en folklore-indretning.
The rural areas must not degenerate into a museum of folklore.
DanishUSA har heller ikke haft samme strenge indretning på bekæmpelse af inflationen.
Nor has the USA been so intent on combating inflation.
DanishDesuden er Unionen fast besluttet på at give sin støtte til domstolens faktiske indretning.
Moreover, the Union is firmly resolved to give its support to the actual setting up of the Court.
DanishBetænkningens indretning er defensiv: at forsøge at bevare noget i stedet for at nyskabe meget.
The report's attitude is defensive, trying to preserve something instead of creating much that is new.
DanishFor os som socialdemokrater er det fuldstændig umuligt at støtte en sådan politisk indretning af samfundet.
As Social Democrats, it is totally impossible for us to support such a political alignment of society.
DanishJeg er ikke helt tilfreds med bygningens indretning.
The design of the building is not entirely to my taste.
DanishDer bør være ensartede krav til besætningens sammensætning og til cockpittets og passagerkabinens indretning.
There should be uniform criteria on aircrew composition, both on the flight deck and in the passenger areas.
DanishRisikoen er stor for, at ØMU ' en med dens ensidige indretning på inflationsbekæmpelse fører til stigende arbejdsløshed.
There is a high risk that EMU, with its one-sided emphasis on controlling inflation, will lead to increased unemployment.
DanishDer er stor risiko for, at ØMU ' en med dens ensidige indretning på inflationsbekæmpelse fører til stigende arbejdsløshed.
There is a high risk that EMU, with its one-sided emphasis on controlling inflation, will lead to increased unemployment.
DanishDens indretning skal gøre det muligt at leve op til sine opgaver, hvilket efter vores opfattelse er ensbetydende med en let og fleksibel struktur.
It must be organised so as to fulfil its missions, and in our opinion that means a light, flexible structure.
DanishForskellene mellem de nationale partier med samme indretning er betydelige, og den politiske debat er i højeste grad national.
The differences between the national parties with the same leanings are substantial, and the political debate is highly national.
DanishEfter min mening må det være et spørgsmål om selvforståelse, at vi også kan genfinde os selv i den visuelle indretning i Parlamentet.
To my mind this is surely about our identity, about whether we all feel at home here, and it is also about Parliament's image.
DanishDet er bemærkelsesværdigt, at ingen af dem kræver nogen forandring af Valutaunionens indretning, nu hvor de har muligheden.
It is remarkable that, now they have the opportunity to do so, none of them is demanding any change in the direction taken by monetary union.
DanishDe skal dække alle mulige aspekter, f.eks. pasning af børn og plejekrævende personer, indretning af arbejdstiden, nye former for arbejde etc.
They must cover all possible aspects: the care of children and dependants, the organisation of working time, new forms of working, etc.
DanishJeg må minde om, at Maastricht-traktaten ikke giver EU særlige beføjelser, når det gælder indretning og forvaltning af søhavne.
I would point out that the Maastricht Treaty does not give any particular powers to the European Union to organise the port system and the rules for managing sea ports.
DanishEn forbedret indretning må ikke være et påskud til bare at forlænge køretiderne under dække af, at business class transport kan være længere.
Improved facilities should not be an alibi for extending driving times under the guise that it is acceptable for transport in 'business class ' to take longer.
DanishMeddelelsens sanitære indretning ser på de såkaldte NTA-strukturer og de mange møder, der finder sted på både politisk og officielt plan.
The plumbing part of the communication looks at the so-called NTA structures and the multitude of meetings which take place within them at political and official level.