Dansk-engelsk oversættelse af "indrette"

DA

"indrette" engelsk oversættelse

DA

indrette {verbum}

volume_up
indrette
De udtalte Dem om Leader Øst-spørgsmålet og henviste til, at De vil indrette Sapard-programmet herefter.
When expressing your view of the 'Leader East ' issue, you pointed out that you wanted to adjust the SAPARD programme accordingly.
Vi bliver nødt til nu at indrette vores arbejde derefter, for vi kunne praktisk talt udfylde alle årets debatter i plenarforsamlingen med at gå ind på disse beretninger fra Revisionsretten.
We must now adjust our method of working in accordance with this, as we could almost take up a whole year of debates before the House dealing with these Court of Auditors reports.
indrette
Fru formand, Finland har fået en overgangsperiode til at indrette importmængderne af alkohol efter EU-niveau.
Madam President, Finland has had a period of transition to adapt regulations for imports of alcohol to EU levels.
Det er klart, at udvidelsen kan vise sig at være en chance for Europa, men betingelsen er, at vi er nødt til at indrette de beslutningsprocedurerne til denne nye omstændighed.
Certainly, enlargement could prove to be an opportunity for Europe, but the condition for this is that we have to adapt the decision-making process to this new order.
indrette (også: passe, tilpasse)
Medlemsstaterne har altså stadigvæk stor frihed til at indrette pensionssystemerne inden for medlemsstaten efter deres eget forgodtbefindende.
In other words, there is still a large degree of freedom for the Member States to arrange the pension systems within their own country as they see fit.
indrette (også: rydde op)
indrette (også: rydde op)
indrette (også: ordne)

Eksempelsætninger "indrette" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg tror derfor, at vi skal indrette vores indsats efter netop denne sammenhæng.
Therefore, I believe that we must focus our initiatives on this particular approach.
DanishDet er ikke nok at ville indrette det overbelastede bureaukrati mere effektivt.
It is not enough to try to make the overburdened bureaucracy more efficient.
DanishOg vi bør indrette vores lovgivninger, således at der sættes en stopper for sexturisme.
Our legislation needs to be fundamentally revised to prohibit sex tourism.
DanishEzekias gav da Befaling til at indrette Kamre i HERRENs Hus; og det gjorde man.
Then Hezekiah commanded to prepare chambers in the house of the LORD; and they prepared them,
DanishDet er tydeligt, at det ikke umiddelbart står i vores magt at indrette verden efter vores ønsker.
Obviously we cannot have complete control over the world just like that.
DanishMen det burde være arbejdspladsen, som skulle indrette sig efter familiernes behov.
Jobs ought to be geared to the needs of families, however.
DanishOg du skal indrette mig en Helligdom for at jeg kan bo midt iblandt dem.
And let them make me a sanctuary; that I may dwell among them.
DanishDette betyder, at man skal indrette sig efter det, der sker i naturen.
To do that we need to model ourselves on what happens in nature.
DanishDet vidner efter min opfattelse om en mangel på ansvarsfølelse at indrette denne fond på en sådan måde.
The way this fund is being organised shows in my view a lack of any sense of responsibility.
DanishSå kan vi bedre indrette vores politik på det.
This would enable us to target our policies more strongly on this area.
DanishVi må blot indrette os på at afstemme vores militærudgifter og gøre dem mere koncentrerede.
We simply have to be prepared to consult among ourselves on where we should concentrate our military expenditure.
DanishVi vil overveje, om man kan indrette det på lignende måde.
We shall consider whether a similar body could be set up.
DanishOvertag de parlamentariske fora, og lad os også indrette dem i de nationale og regionale parlamenter!
Let us take over the parliamentary forums and establish them in the national and regional parliaments, too.
DanishVi vil gå til Jordan og hver fage en Bjælke og der indrette os et Rum vi kan sidde i!
Let us go, we pray thee, unto Jordan, and take thence every man a beam, and let us make us a place there, where we may dwell!
DanishDette er en oplagt mulighed for at indrette dagsordenen med henblik på fremtiden og på forberedelsen af udvidelsen.
This is a golden opportunity to direct this agenda for the future and in preparation for enlargement.
DanishFamilien skal stadig indrette sig efter arbejdspladsen.
DanishFru formand, Finland har fået en overgangsperiode til at indrette importmængderne af alkohol efter EU-niveau.
Madam President, Finland has had a period of transition to adapt regulations for imports of alcohol to EU levels.
DanishTil allersidst, hr. formand, vil jeg understrege, at der findes et problemhierarki, og at man bør indrette foranstaltningerne herefter.
Finally, Mr President, problems have their hierarchy and we must set things out in relative terms.
DanishDu skal indrette Boligen og alt dens Tilbehør nøje efter det Forbillede jeg vil vise dig.
According to all that I shew thee, after the pattern of the tabernacle, and the pattern of all the instruments thereof, even so shall ye make it.
DanishDe udtalte Dem om Leader Øst-spørgsmålet og henviste til, at De vil indrette Sapard-programmet herefter.
When expressing your view of the 'Leader East ' issue, you pointed out that you wanted to adjust the SAPARD programme accordingly.