Dansk-engelsk oversættelse af "indsigelse"

DA

"indsigelse" engelsk oversættelse

DA indsigelse
volume_up
{en}

indsigelse (også: indvending)
volume_up
objection {substantiv}
Gør nogen indsigelse mod, at ordførerens mundtlige ændringsforslag sættes under afstemning?
Is there any objection to putting that oral amendment by the rapporteur to the vote?
Mindst 12 medlemmer skal rejse sig, for at man kan konstatere, at der gøres indsigelse.
To establish that there is an objection, at least 12 Members must rise.
Fabre-Aubrespys indsigelse er derfor behørigt besvaret.
This therefore conveniently responds to the objection raised by Mr Fabre-Aubrespy.
indsigelse (også: modbevis, tilbagevisning)
volume_up
rebuttal {substantiv}
Min sidste bemærkning - da jeg mener, at en officiel indsigelse er nødvendig - vedrører den lettiske valglov.
My final point - because I believe an official rebuttal is needed - is on the Latvian electoral law.
Hvad er der sket med formand Prodis idé om en hurtigarbejdende enhed for indsigelser?
What happened to President Prodi's idea of a rapid rebuttal unit?

Eksempelsætninger "indsigelse" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DanishHvis ingen gør indsigelse, vil jeg sætte fru Lullings forslag under afstemning.
If there are no objections, I shall put the request by Mrs Lulling to the vote.
DanishMen når der gøres indsigelse mod mødeprotokollen, skal Parlamentet udtale sig.
But when there is a dispute about the Minutes, it is for Parliament to decide.
DanishEn gruppe kan altså anmode om, at denne fortolkning forkastes ved at gøre indsigelse.
By contesting the interpretation, therefore, a group can ask for it to be rejected.
DanishParlamentet skal i denne situation gøre indsigelse af hensyn til Europas borgere.
This is where this House must step in for the good of all our citizens.
DanishHvis ingen andre gør indsigelse, betragter jeg protokollen som godkendt.
If there are no more comments, I shall submit the Minutes for your approval.
DanishHvis ingen gør indsigelse, bør vi efter min opfattelse efterkomme hr.
Mr Ferri is absent this afternoon and cannot stay behind to present his report.
DanishHvis jeg har forstået Dem ret, gør De indsigelse mod det mundtlige ændringsforslag.
If I understand you correctly, you are objecting to the oral amendment.
DanishDerfor besluttede Den Europæiske Union ikke at gøre indsigelse mod disse forslag.
Therefore, the European Union decided not to accept these proposals.
DanishFru formand, jeg ser mig nødsaget til at gøre indsigelse mod det mundtlige ændringsforslag.
Madam President, I must speak against taking this oral amendment into account.
DanishHvis der ikke gøres indsigelse, kan Det Europæiske Råd vedtage den pågældende afgørelse.
In the absence of opposition, the European Council may adopt the decision.
DanishHr. formand, - en indsigelse til protokollen fra fredag den 19. juni 1998.
Mr President, I have a comment on the Minutes of Friday, 19 June 1998.
DanishDe sagde, at da ingen gruppe rejste indsigelse imod det, blev dagsordenen vedtaget således.
You said the agenda was adopted as it stood because no group had objected.
DanishDa ingen gør indsigelse mod dette forslag, går vi frem på denne måde.
As there are no objections to this proposal, that is how we shall proceed.
DanishEr der nogen indsigelse imod at betragte ændringsforslag 3 og 4 som bortfaldne?
Are there any objections to Amendment Nos 3 and 14 being considered as null and void from now on?
DanishUndskyld, hr. formand, vores gruppe gør indsigelse mod at gøre det en bloc.
Mr President, I am sorry, but our group objects to an en bloc vote.
DanishOgså på andre niveauer er der fremsat forslag, som der må gøres indsigelse imod.
There are proposals on the negotiating table at other levels which also lead to serious objections.
DanishEr der nogen, der gør indsigelse imod medtagelsen af dette mundtlige ændringsforslag?
Are there any objections to the inclusion of this oral amendment?
DanishFormuleringen lød: " Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg den som godkendt ".
The phrasing was this: 'Does the House have any objectives? '
DanishOrdføreren har ret til at anmode om udsættelse, medmindre der er medlemmer, som gør indsigelse.
The rapporteur is entitled to ask for a delay unless there are objections.
DanishØnsker nogen at gøre indsigelse mod det mundtlige ændringsforslag?
Are there any objections to taking into consideration the oral amendment?