Dansk-engelsk oversættelse af "indsigt"

DA

"indsigt" engelsk oversættelse

EN

DA indsigt
volume_up
{en}

indsigt (også: indblik)
volume_up
insight {substantiv}
Disse fakta giver fuld indsigt i den forfølgelse, som polakkerne lider under i Belarus.
These facts give a full insight into the persecution suffered by Poles in Belarus.
Den vidner om indsigt i de offentlige strukturers aktive rolle i finanspolitikken.
It offers an insight into the active role played by the public sector in finance policy.
Og selv vi europæiske politikere har for lidt indsigt i forhandlingsprocessen.
And even the European politicians have insufficient insight into the negotiating process.

Eksempelsætninger "indsigt" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DanishDer er et stort behov for gennemsigtighed og indsigt i vurderingskriterierne.
There is an urgent need for transparency and clarity in the assessment criteria.
DanishOplysninger, som vi ikke formelt råder over, kan vi vanskeligt give Dem indsigt i.
It would be rather difficult to provide you with information we do not have.
Danishthi for vist mine Ord er ikke Opspind en Mand med fuldkommen Indsigt har du for dig.
For truly my words shall not be false: he that is perfect in knowledge is with thee.
DanishFor Tåben er Skændselsgerning en Leg Visdom er Leg for Mand med Indsigt.
It is as sport to a fool to do mischief: but a man of understanding hath wisdom.
DanishDet frygtes sommetider, at Ombudsmanden kunne få indsigt i statshemmeligheder.
It is sometimes feared that the Ombudsman might get hold of state secrets.
DanishIgen: Åbenhed og indsigt er et centralt spørgsmål for det svenske formandskab.
I repeat: Openness and access are a key issue for the Swedish Presidency.
DanishVi har brug for den indsigt, at en omlægning af industripolitikken skaber arbejde.
We must realise that the restructuring of industrial policy creates jobs.
DanishDenne dobbeltrolle stiller særlige krav om åbenhed, indsigt og forudsigelighed.
This double role makes special demands in terms of openness, control and predictability.
DanishDet kan vi lige så lidt tolerere som den manglende indsigt i generelle dokumenter.
We can no more tolerate this than we can tolerate a lack of access to general documents.
DanishAdgang for offentligheden til indsigt i dokumenter er jo demokratiets grundstof.
Public access to documents is, of course, the very stuff of democracy.
DanishIndsigt, støtte og effektivitet og rapportering om vores aktiviteter skal forbedres.
The control, support, effectiveness and reporting of our measures need to be improved.
DanishThi HERREN han giver Visdom fra hans Mund kommer Kundskab og Indsigt.
For the LORD giveth wisdom: out of his mouth cometh knowledge and understanding.
DanishAlligevel skal Parlamentet have fuldstændig og fri indsigt i alle dokumenter.
Nonetheless, Parliament must have full and free access to all documents.
Danishhvoraf I når I læse det kunne skønne min Indsigt i Kristi Hemmelighed
Whereby, when ye read, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ)
DanishDen der vinder Vid han elsker sin Sjæl og den der vogter på Indsigt får Lykke.
He that getteth wisdom loveth his own soul: he that keepeth understanding shall find good.
DanishDe pågældende middeladministratorer har ikke direkte indsigt i bogholderisystemet.
The managers of resources cannot consult the accounting system direct.
DanishNogle gange kræver det teknisk indsigt at forstå problemerne til bunds.
Sometimes it requires a bit of knowledge to get to the bottom of the problem.
DanishMærkværdigvis mangler selv nogle politikere der en tydelig indsigt deri.
Strangely enough even some of the politicians there have little idea of it.
DanishDer gives jo ikke indsigt i, hvor mange penge der nu anvendes til demonteringsarbejdet.
Indeed, it is not made clear how much money is reserved for decommissioning activities.
DanishEt andet spørgsmål trænger sig på, nemlig spørgsmålet om Parlamentets indsigt i dokumenter.
The second issue which inevitably arises is Parliament's access to documents.