Dansk-engelsk oversættelse af "indskrive sig"

DA

"indskrive sig" engelsk oversættelse

DA indskrive sig
volume_up
{refleksivt verbum}

indskrive sig (også: tilmelde sig)
volume_up
to enroll {vb.} [am.eng.]
indskrive sig (også: tilmelde sig)

Lignende oversættelser "indskrive sig" på engelsk

sig pronomen

Eksempelsætninger "indskrive sig" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

Danishfor at lade sig indskrive tillige med Maria sin trolovede som var frugtsommelig.
To be taxed with Mary his espoused wife, being great with child.
DanishOg alle gik for at lade sig indskrive hver til sin By.
And all went to be taxed, every one into his own city.
Danish32-timersugen vil indskrive sig i historien.
The 32-hour working week makes sense in historical terms.
DanishBudgettet for Den Europæiske Union for 1999, som vi forhandler i dag, og som bliver det første i euro, vil indskrive sig i en enestående kontekst i sammenligning med tidligere regnskabsår.
The 1999 European Union budget we are debating today, the first in euros, falls within an unusual context compared with previous financial years.
DanishDernæst vil minoritetsgrupperne i medlemsstaterne få mulighed for at blive repræsenteret i Parlamentet takket være de tværnationale lister og ved at indskrive sig på disse.
Next, given transnational lists and the opportunity to be included in those lists, minority groups throughout the Member States could gain representation in the European Parliament.