Dansk-engelsk oversættelse af "indstille"

DA

"indstille" engelsk oversættelse

DA

indstille [indstiller|indstillede] {verbum}

volume_up
Du kan også indstille filtre til at videresende meddelelser, der opfylder bestemte kriterier.
You also can set up filters to forward messages that meet specific criteria.
Derfor skal vi fastholde de betingelser, vi har nævnt for at indstille de militære aktioner.
That is why we must adhere to the conditions we set for ending the military action.
Derudover har det ingen virkning at indstille alle siderne til den samme prioritet.
In addition, setting all pages to the same priority will have no effect.
Er De klar over, hvor vanskeligt det er at indstille sig på en anden møntfod?
Do you know how difficult it is to adjust to a different currency?
Mange regioner i Europa skal indstille sig på det, der er blevet ændret i kraft af Agenda 2000.
Many European regions have to adjust to the changes resulting from Agenda 2000.
Myndighederne har derfor også den nødvendige tid til at indstille sig på de nye retningslinjer.
The authorities therefore also have the time required to adjust to the new conditions.
indstille (også: regulere)

Eksempelsætninger "indstille" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDe skal også indstille atomprøver og alle undersøgelser i forbindelse dermed.
There must also be a stop to all nuclear tests and all research in this field.
DanishJeg tror, at vi nu skal indstille os på at afslutte denne session stille og roligt.
I believe we should now get ready to end this part-session calmly instead.
DanishDerudover har det ingen virkning at indstille alle siderne til den samme prioritet.
In addition, setting all pages to the same priority will have no effect.
DanishDet vil der altid gøre, og det skal vores region og vores stater også indstille sig på.
We are not so naive as to believe that there will be no more conflicts in the world.
DanishJeg synes, at vi bør give postvæsenet en chance for at indstille sig på nye udviklinger.
I believe we should give the postal service a chance to adapt to new trends.
DanishSenere blev forhandlingerne afbrudt, og vore fartøjer måtte indstille deres aktiviteter.
Subsequently, negotiations were broken off and our boats were obliged to stop fishing.
DanishFor helt at indstille eksporten af slagtekvæg skal EU dog støtte to ting.
For us to stop all cattle exports, however, would require the EU to support two things.
DanishDerfor skal vi fastholde de betingelser, vi har nævnt for at indstille de militære aktioner.
That is why we must adhere to the conditions we set for ending the military action.
DanishMange regioner i Europa skal indstille sig på det, der er blevet ændret i kraft af Agenda 2000.
Many European regions have to adjust to the changes resulting from Agenda 2000.
DanishDu kan også indstille filtre til at videresende meddelelser, der opfylder bestemte kriterier.
You also can set up filters to forward messages that meet specific criteria.
DanishEr De klar over, hvor vanskeligt det er at indstille sig på en anden møntfod?
Do you know how difficult it is to adjust to a different currency?
DanishVi kan ikke indstille dette arbejde nu med henvisning til, at vi blot vil afvente en forfatning.
We cannot stop that work now and say that we will just wait for a constitution.
DanishVi oplever hver dag, at kvægavlere må indstille virksomheden under ulykkelige omstændigheder.
Every day, livestock breeders are being forced out of business in the most tragic way.
DanishTjetjenerne må også indstille deres væbnede kamp og terrorangrebene.
The Chechens must also cease their armed struggle and terrorist attacks.
DanishVores foranstaltninger må ikke medføre, at europæiske virksomheder tvinges til at indstille kampen.
Our measures should not result in European companies having to give up the fight.
DanishVores første kritik er, at det er fuldstændig uacceptabelt at indstille moderniseringsstøtten.
Our first criticism is that ending aid for fleet modernisation is totally unacceptable.
DanishMyndighederne har derfor også den nødvendige tid til at indstille sig på de nye retningslinjer.
The authorities therefore also have the time required to adjust to the new conditions.
DanishFlertallet må indstille sig på at forstå virkeligheden uden forudfattede meninger.
The majority must be prepared to understand the reality of the situation without preconceived ideas.
DanishTilstrækkelige grunde til at acceptere Kommissionens forslag om at indstille den makroøkonomiske bistand.
Reasons enough to vote for the Commission's proposal to end macro-financial aid.
DanishLad os snarere indstille os på, at vores støtte vil være nødvendig i mange år endnu.
Instead, let us be prepared for the fact that our support will continue to be needed for many more years.