Dansk-engelsk oversættelse af "intellektuel"

DA

"intellektuel" engelsk oversættelse

DA

intellektuel {adjektiv}

volume_up
intellektuel
Et væsentligt spørgsmål er spørgsmålet om aftalerne om intellektuel ejendomsret.
The issue of agreements on intellectual property rights is very important.
Spørgsmålet om intellektuel ejendomsret og patentering giver her store problemer.
Here the question of intellectual property and patenting creates great difficulties.
Over for den totale udslettelse er det et udtryk for intellektuel perversion.
Angelism in the face of eradication is synonymous with intellectual perversity.
intellektuel

Eksempelsætninger "intellektuel" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet var og er en intellektuel udfordring for den kreative kraft og kunderne.
That was, and is, the intellectual challenge of creative contact with customers.
DanishOver for den totale udslettelse er det et udtryk for intellektuel perversion.
Angelism in the face of eradication is synonymous with intellectual perversity.
DanishSpørgsmålet om intellektuel ejendomsret og patentering giver her store problemer.
Here the question of intellectual property and patenting creates great difficulties.
DanishEt væsentligt spørgsmål er spørgsmålet om aftalerne om intellektuel ejendomsret.
The issue of agreements on intellectual property rights is very important.
DanishBeskyttelsen af intellektuel ejendom skal forbedres i mange udviklingslande.
The protection of copyright must be improved in many developing countries.
DanishFor så vidt angår intellektuel ejendomsret, er Kina ikke medlem af WTO.
As far as intellectual property is concerned, China is not a member of the WTO.
DanishDet var både en politisk og en intellektuel fornøjelse at sætte sig ind i Deres betænkning.
Examining your report was a pleasure both for political and intellectual reasons.
DanishAt redde menneskeliv må altid komme før doktriner om intellektuel ejendomsret.
Saving people's lives must always come before any doctrine on intellectual property rights.
DanishVi oplever for første gang, at beskyttelsen af intellektuel ejendomsret svækkes.
For the first time in our lives, the protection of intellectual property is being undermined.
DanishDiskussionen om den pågældende rolle kræver naturligvis intellektuel og politisk klarhed.
Intellectual and political clarity is needed for the debate on their respective roles.
DanishAnvendelsen af den mærkelige term " intellektuel embargo " i overvejelse D finder jeg bizar.
In my view, the use of the strange term " intellectual embargo " in recital D is bizarre.
DanishSpørgsmålet om intellektuel ejendomsret ordnes således, at MAI ikke kan øve indflydelse på TRIPS.
The arrangements for intellectual property are such that the MAI cannot affect TRIPS.
DanishManglerne er der måske også en del af - offentligt indkøb, forsikring og intellektuel ejendom.
The defects are perhaps there too - public procurement, insurance, intellectual property.
DanishPunkt to er, at intellektuel ophavsret udgør en af Kommissionens prioriteringer.
The second point is that of intellectual property, and this is one of the priorities of the Commission.
DanishEndelig er der selvfølgelig spørgsmålet om intellektuel ejendomsret.
Lastly, of course, there is the question of intellectual property.
DanishEr det miljømæssig, social eller intellektuel udvikling?
The Commission should intervene here swiftly, as it is costing us billions.
DanishHvad der er vigtigere, er, at vi også må løse spørgsmålene om ophavsret og intellektuel ejendomsret.
More importantly we need to also resolve the issues of copyright and intellectual property.
DanishKommissionen er chokeret over drabet på Kutlu Adali, en fremtrædende tyrkisk journalist og intellektuel.
It was shocked by the murder of Mr Adali, an eminent Turkish intellectual and journalist.
DanishSådanne problemer, inklusive det, der angår intellektuel ophavsret, skal løses ved retsafgørelser.
There are similar issues with regard to intellectual property; legislative decisions are required.
DanishLad os gå mere i retning af klarhed eller det, som man måske kunne kalde intellektuel tvivlsfrihed.
Let us move more towards clarity, or towards what one might term the absence of intellectual doubt.