DA

køre [kører|kørte] {verbum}

volume_up
Det er selvfølgelig positivt, at udvidelsen nu kan køre videre.
It is obviously a positive matter that enlargement can now go ahead.
Jeg anbefaler ham at køre rundt i de forskellige medlemslande blandt folkene i Europa.
I would recommend him to go round the various Member States among the people of Europe.
I så tilfælde kan vi undlade debatten torsdag eftermiddag og køre hjem torsdag aften!
If that is so, we might as well scrap the whole of Thursday evening's debate and go home!
Miljøspørgsmål er vigtige, men de har intet at gøre med evnen til at køre lastbil.
Environmental issues are important, but they have no bearing on the ability to drive a truck.
Min kollega har lejet en bil hos selskabet Europcar i Bruxelles for at køre til Strasbourg.
My colleague hired a car from Europcar in Brussels to drive to Strasbourg.
Så må han heller ikke køre bil i Storbritannien mere.
Then he will not be allowed to drive in the United Kingdom either.
Så kan de køre langt, klare mange sving og endda motorstop.
Then they may travel far, negotiating many turns and even overcoming engine failures.
Hidtil har man kun måttet køre 20 kilometer, hvilket svarer til en radius på 15 km.
At the moment we are only allowed to travel 20 kilometres, which equates to a 15 kilometre radius.
Det vil sige, at vogntog har fortrinsret på vejene, og at feriebilisterne ikke må køre
In other words, articulated lorries have priority on the roads and holiday-makers are not allowed to travel
køre (også: fare, ride)
han lod ham køre i sin næstbedste Vogn og de råbte Abrek for ham.
And he made him to ride in the second chariot which he had; and they cried before him, Bow the knee: and he made him ruler over all the land of Egypt.
Vi europæere er her kun betalende passagerer, som leder efter en bilist, vi kan køre med til og fra arbejde uden rigtig at vide, hvad ruten er eller hvem chaufføren er.
We are merely passengers in these sectors, trying to hitch a ride without knowing exactly where we want to go or who is in the driving seat.
Det er rigtigt, men for at undgå misforståelser bør det påpeges, at det dog ikke er sådan, at de pågældende lande, som ikke er fuldgyldige medlemmer af NATO, blot prøver at køre gratis med.
This is true but in order to avoid misunderstandings it ought to be pointed out that those countries which are not full members of NATO or the WEU are nevertheless not trying to hitch a ride.
Vi må holde op med at køre vores økonomi, som om billigt fossilt brændstof var en god ting.
We have to move away from running our economies as if cheap fossil fuel is a good thing.
Stilstand er tilbagegang, og hvem stiger på et tog for at køre bagud?
Who in their right mind would take a train that moved backwards?
Det er sådan, EU kan bidrage til at gøre jernbanetrafikken mere velfungerende og sikre, at togene kan køre uhindret på hele det europæiske net.
This is a way in which the Union can benefit the railways, enabling trains to move freely across the European network.

Eksempelsætninger "køre" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMen det er i hvert fald ikke nyttigt at køre sagen op, som spørgeren gjorde det.
However, there is no value in representing the issue as the questioner has done.
DanishHvad sker der så med den lille landbruger, der kun vil køre sit dyr fra A til B?
What about the village butcher; are we not always saying " yes ' to local produce?
DanishLad systemet køre i et par timer, så skal annoncerne nok begynde at blive vist.
Let the system run for a couple of hours and ads should start showing up.
DanishMed denne specifikke forordning risikerer vi simpelthen at køre på kanten.
The risk is that with this particular regulation we are simply playing at the edges.
DanishHr. formand, man er ved at køre Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab i sænk.
Mr President, the European Coal and Steel Community is being wound down.
DanishFN-konferencen truer imidlertid med at køre fast på andre spørgsmål.
The UN conference is, however, in danger of grinding to a halt over other issues.
DanishJeg anbefaler ham at køre rundt i de forskellige medlemslande blandt folkene i Europa.
I would recommend him to go round the various Member States among the people of Europe.
DanishI så tilfælde kan vi undlade debatten torsdag eftermiddag og køre hjem torsdag aften!
If that is so, we might as well scrap the whole of Thursday evening's debate and go home!
DanishIndtil i dag kan kun busser på 12 meter køre frit inden for hele EU.
Up to now, only 12-metre buses can circulate freely in the whole EU territory.
DanishFor det andet siger vi kategorisk nej til nye gebyrer for at køre ind i byer.
Secondly, we categorically reject new charges for driving into towns.
DanishMiljøspørgsmål er vigtige, men de har intet at gøre med evnen til at køre lastbil.
Environmental issues are important, but they have no bearing on the ability to drive a truck.
DanishVi vil køre dette budget så sparsommeligt som overhovedet muligt.
This Budget reflects our desire to strengthen and support Eurojust and Europol.
DanishTil sidst vil vi opfordre Kommissionen til ikke at " køre " for hurtigt frem i sager som denne.
Finally, we call on the Commission not to " race " through cases such as today's.
DanishJeg har spurgt, hvornår vi får forslagene vedrørende ændringen af køre- og hviletider.
I asked: when are we going to get the proposals on the amendment to driving and rest times?
DanishMin kollega har lejet en bil hos selskabet Europcar i Bruxelles for at køre til Strasbourg.
My colleague hired a car from Europcar in Brussels to drive to Strasbourg.
DanishDerfor siger vi kategorisk nej til afgifter for at køre ind i centrum!
That is why we emphatically reject charges for entering the inner cities!
DanishVi må holde op med at køre vores økonomi, som om billigt fossilt brændstof var en god ting.
We have to move away from running our economies as if cheap fossil fuel is a good thing.
DanishEn bus stoppede for at samle hende op, men hun kom ikke med, hun lod den køre.
A bus pulled up for her but she did not get on, she let it go.
DanishDet er købet af bilen, der afgør, hvor mange der kommer til at køre.
It is the purchase of cars that determines how many cars will be driven.
DanishHvis De ikke har noget certifikat, må køretøjerne ikke køre.
If you do not have a certificate then you are not allowed to operate the vehicle.