Dansk-engelsk oversættelse af "korrigere"

DA

"korrigere" engelsk oversættelse

DA korrigere
volume_up
{verbum}

korrigere (også: rette)
Fru formand, vi må korrigere den udtalelse, hvis den skal føres til protokols.
Madam President, we must correct that statement if it is going to be in the record.
Denne stemmeforklaring er nødvendig for at korrigere referatet.
This explanation of vote is necessary in order to correct the record.
Vores ændringsforslag 22 er udarbejdet for at korrigere dette udkast til direktiv.
Our Amendment No 22 tries to correct this directive's drafting.
korrigere (også: rette til)
Regionalt samarbejde kan korrigere meget, som er blevet anstiftet netop i Europas navn eller af europæere.
Regional cooperation can put right many things which were done on behalf of Europe or by Europeans.
So I would like to put him right.
Vi bør derfor korrigere den fejl i Bernerkonventionen, som muliggjorde følgeretten.
We therefore need to correct the mistake in the Berne Convention making resale rights potential rights.

Eksempelsætninger "korrigere" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DanishJeg vil blot korrigere det, fordi det var fru Roth-Behrendt, der blev nævnt.
I just want to straighten that out because Mrs Roth-Behrendt's name was mentioned.
DanishFor jeg er sikker på, at Kommissionen vil korrigere og kontrollere sig selv.
Because I am sure that it will be the Commission that rectifies and controls itself.
DanishNu vil jeg gerne give Dem muligheden for at korrigere denne fejl i morgen.
Now, I will be giving you the opportunity to make good this error tomorrow.
DanishDer er også visse andre aspekter, som det vil være nødvendigt at korrigere i morgen.
There are also certain other aspects which may need correcting tomorrow.
DanishDet er min mening, at pressen i den sidste ende skal korrigere sig selv.
It is my view that when it comes down to it the press has to reform itself.
DanishEndelig vil jeg gerne korrigere en bemærkning, som blev fremsat i Parlamentet i formiddags.
Finally, I feel obliged to rectify a comment made in the House this morning.
DanishVores problem var altså at korrigere dette under førstebehandlingen.
It was our task therefore to rectify this in our consultations at the first reading.
DanishDet er nu Rådet, der har bolden, og således Rådet, der kan korrigere denne etiske skævhed.
The Council is now on the ball in terms of correcting this precarious ethical situation.
DanishVi vil naturligvis korrigere dette, sådan som De har ønsket det.
Very well, Mr Puerta, we shall naturally make the corrections as you request.
DanishFru formand, jeg skal blot korrigere, at den tysksprogede version heller ikke er korrekt her.
Madam President, I would just like to say that here too the German version is incorrect.
DanishPatakis, jeg beklager, hvis jeg må korrigere Dem her.
Spain has been penalised in terms of its production quotas, and this is clear.
DanishJeg må korrigere en udtalelse - medmindre jeg tager fejl - som fru Smet kom med for lidt siden.
I have one small correction to make, unless I misunderstood, to what Mrs Smet has just said.
DanishJeg anmoder Dem om at korrigere tilstedeværelseslisten i så henseende.
I would ask you to amend the attendance register accordingly.
DanishHr. formand, må jeg bare have lov til at korrigere noget i protokollen fra i går vedrørende min afstemning.
Mr President, can I just establish for yesterday's Minutes a correction to my vote.
Danish- Tillad mig at korrigere følgende: I oversættelsen blev det sagt, at det ville have været pagten fra Malta.
Allow me to make another correction: the translation spoke of the Malta Agreement.
DanishVi overvejer allerede, hvordan vi kan at korrigere svaghederne i det forenklede prospekt.
We are already giving some thought as to how we can rectify the failings of the simplified prospectus.
DanishHvis det ikke er korrekt gengivet, bør De straks korrigere udtalelsen.
That is an appalling message to give to the people of Ireland, who had to vote twice on the Nice Treaty.
DanishPå den måde ville vi korrigere denne demokratiske fejl, som faktisk er ubærlig i vores tid.
We would thereby be making good this undemocratic error which is, in this day and age, really intolerable.
DanishOgså Rådet og Europa-Parlamentet må hjælpe med til at korrigere fejludviklinger og misforhold.
The Council and the European Parliament must also help to remedy negative developments and irregularities.
DanishKommissionen skal korrigere sin indsats i den forbindelse.
This is the change we must impose on the Commission's action.