Dansk-engelsk oversættelse af "kvæg"

DA

"kvæg" engelsk oversættelse

EN

DA kvæg
volume_up
{et}

  1. generel
  2. zoologi

1. generel

kvæg (også: kreaturbestand)
volume_up
livestock {substantiv}
Ikke blot med almindelige opsparinger, ofte er også huse, kvæg osv. solgt med henblik herpå.
They put in not only their ordinary savings, but often sold their houses, livestock and so on.
Tabene for de landbrugere, der opdrætter kvæg, er kolossale.
The losses to livestock farmers are colossal.
Nogle steder må man sælge kvæg, fordi man mangler vand og foder.
On one side of the planet, we have to sell livestock due to a lack of water and fodder.

2. zoologi

kvæg
volume_up
cattle {k.fl} [zool.]
Hvis dette kvæg ikke leveres af medlemsstater, vil de blive leveret andre steder fra.
If these cattle are not supplied by Member States then they will be found elsewhere.
Vi hilser initiativer om stærk begrænsning af transport af levende kvæg velkommen.
We welcome initiatives which considerably restrict the transport of live cattle.
Vi er faktisk nødt til at eksportere 1 1 / 2 millioner stykker kvæg i form af kød eller levende kvæg.
In fact, 1 1/ 2 million cattle must be exported every year, both as beef and live cattle.

Eksempelsætninger "kvæg" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DanishDet går ud på elektronisk genkendelse af chips, der implanteres i kvæg.
This works by the electronic recognition of chips implanted into the animals.
DanishDen maksimale transporttid for levende kvæg skal gøre dem overflødige.
The maximum period of transport for live animals should make these redundant.
DanishHan svarede: "Efter mine Brødre; sig mig hvor de vogter deres Kvæg!
And he said, I seek my brethren: tell me, I pray thee, where they feed their flocks!
DanishStyrk mig med Rosinkager kvæg mig med Æbler thi jeg er syg af Kærlighed.
Stay me with flagons, comfort me with apples: for I am sick of love.
DanishDen der slår et Stykke Kvæg ihjel skal erstatte det et levende Dyr for et levende Dyr.
And he that killeth a beast shall make it good; beast for beast.
Danishslagted sit Kvæg og blanded sin Vin hun har også dækket sit Bord;
She hath killed her beasts; she hath mingled her wine; she hath also furnished her table.
DanishAntallet af slagterier er faldet drastisk, og transporten af kvæg er steget eksplosivt.
I should like to home in on one specific point in the report, namely the EU’ s animal disease policy.
DanishKvæg er vegetarer og optager kun animalske proteiner i ungdyrsstadiet i form af modermælk.
I would also like to deal with a subject that for years has been close to Mrs Roth-Behrendt’ s heart.
Danishlod sit Folk bryde op som en Hjord ledede dem som Kvæg i Ørkenen
But made his own people to go forth like sheep, and guided them in the wilderness like a flock.
DanishHvi skal vi regnes for Kvæg og stå som umælende i dine Øjne?
Wherefore are we counted as beasts, and reputed vile in your sight?
DanishOg I må heller ikke nyde noget som helst Blod af Fugle eller Kvæg hvor I end opholder eder;
Moreover ye shall eat no manner of blood, whether it be of fowl or of beast, in any of your dwellings.
DanishDen retfærdige føler med sit Kvæg gudløses Hjerte er grumt.
A righteous man regardeth the life of his beast: but the tender mercies of the wicked are cruel.
DanishUlovlig anvendelse af vækstfremmere i forbindelse med opfedning af kvæg er fortsat et meget alvorligt problem.
The illegal use of growth promoters in the beef industry remains a very serious problem.
DanishDen yngste positivtest blev fundet hos kvæg, der var 41 måneder gammelt.
The youngest positive test was found at 41 months.
DanishHr. formand, jeg stemte for forslaget om mærkning af kvæg.
Mr President, I voted for the measure on the labelling of beef.
DanishFor det sjette gælder det videnskabelige forbud mod anvendelsen af animalske proteiner i foderstoffer til kvæg fortsat.
I expect the Commission and the Council to approve the agreed value of 0.5 %.
Danishvar jeg et Dyr og fattede intet jeg var for dig som Kvæg.
So foolish was I, and ignorant: I was as a beast before thee.
DanishUnder BSE-krisen indstillede Egypten importen af levende kvæg fra EU og erstattede den med import fra Australien.
At the beginning of this decade, the main players left in this field were Lebanon and Egypt.
DanishDen der slår et Stykke Kvæg ihjel skal erstatte det; men den der slår et Menneske ihjel skal lide Døden.
And he that killeth a beast, he shall restore it: and he that killeth a man, he shall be put to death.
DanishHr. formand, denne betænkning om transport af heste og andet levende kvæg er ikke faldet ned fra himlen.
Mr President, this report on the transport of horses and other animals has not just appeared from nowhere.