Dansk-engelsk oversættelse af "lægge vægt på"

DA

"lægge vægt på" engelsk oversættelse

DA lægge vægt på
volume_up
{verbum}

lægge vægt på (også: understrege)
Fru Junker sagde, at vi må lægge vægt bæredygtig udvikling.
Mrs Junker said that we must emphasize sustainable development.
For det andet vil jeg dog også lægge vægt de indvendinger, som ordføreren selv anfører i punkt 29.
Secondly, I would like to emphasize the objection in paragraph 29 made by the rapporteur himself.
For det andet vil jeg også gerne lægge vægt , at der naturligvis også er problemer med hensyn til udenrigspolitikken.
Secondly, I would like emphasize the fact that there are of course also problems in the sphere of foreign policy.
lægge vægt på (også: fremhæve)
lægge vægt på

Lignende oversættelser "lægge vægt på" på engelsk

lægge verbum
vægt substantiv
præposition

Eksempelsætninger "lægge vægt på" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DanishSom ordfører har jeg lige fra begyndelsen villet lægge vægt følgende punkter.
As rapporteur, I have been concerned from the start to address the following points.
DanishVi skal lægge vægt , at der skabes et ægte marked for risikovillig kapital.
We need to put the emphasis on the creation of a genuine capital risk market.
DanishOgså dette har vi forsøgt at lægge vægt i revisionen af forretningsordenen.
This, too, we have attempted to highlight in the revision of the Rules of Procedure.
DanishTiden er inde til at lægge vægt de enkelte nationer, til at give folket ordet.
Now is the time for nations, now is the time to give a voice to the people.
DanishJeg roser Louis Grech for at lægge vægt at effektivisere anvendelse af disse midler.
I applaud Louis Grech on the emphasis on improving the effective use of the funds.
DanishDe ønskede at lægge vægt konkrete projekter i stedet for rapporter og undersøgelser.
You placed the emphasis on projects in the field rather than on reports and studies.
DanishDerfor er det ikke blot et undvigende svar at lægge vægt forebyggelse.
This is why it is not just an evasive response to lay stress on prevention.
DanishDet er meget mere interessant at lægge vægt de markroøkonomiske midler.
Placing the emphasis on macro-economic resources is much more attractive.
DanishAt lægge vægt reelle og varige fremskridt og på forskning og udvikling.
Emphasising real, sustained progress, and also research and development.
DanishEndelig er det andet aspekt, at vi skal lægge vægt de menneskelige ressourcer.
My final point is, once again, the development of human resources.
DanishFor det andet skal EU naturligvis lægge vægt upartiske observatørers mission.
Secondly, we must clearly insist on the mission of impartial observers from the European Union.
DanishVed iværksættelsen af OLAF ' s arbejde må man lægge vægt de kvalitative træk.
As the OLAF commences its work, we should set great store by the qualitative aspects of this work.
DanishJeg tror, at det er yderst vigtigt at begrænse gråzonerne og lægge vægt samarbejdet.
I do believe that it is vital to minimise the grey areas and emphasise fields for cooperation.
DanishJeg vil gerne lægge vægt egnetheden og tilgængeligheden af havne og havnetjenester.
I wish to mention the importance of the suitability and availability of ports and port services.
DanishDet er overordentlig vigtigt, og det beder jeg Dem også om at lægge vægt , fru kommissær.
That is of the utmost importance and I ask you too, Commissioner, to devote attention to it.
DanishVi bør især lægge vægt en passende analyse af dette miljø.
We need to pay particular attention to an appropriate analysis of these environments.
DanishDe har været entydig på de følsomme punkter, som vi bør lægge vægt .
You were very clear about the sensitive points we need to stress.
DanishOgså disse problemer bør EU ' s politik for landdistrikter lægge vægt .
The European rural policy should consider these problems too.
DanishFru Bauer gjorde ret i at lægge vægt dette i betænkningen.
For every job created in a hypermarket, five to eight are lost in the surrounding area.
DanishMidtvejsrevisionen giver mulighed for igen at lægge vægt forebyggelse eller afhjælpning.
A Europe that promotes ‘ best practice’, starting by responding to the citizens ’ greatest needs.