Dansk-engelsk oversættelse af "nedadgående"

DA

"nedadgående" engelsk oversættelse

DA

nedadgående {adjektiv}

volume_up
Netop i en nedadgående økonomi drejer det sig om at gennemføre aftalerne i praksis.
It is precisely in an economy that is slowing down that it is important to translate agreements into practice.
Alligevel må man konstatere, at forventningerne til væksten for tiden må korrigeres stærkt i nedadgående retning.
At the same time, however, we note that previous growth forecasts are now having to be scaled down quite drastically.
Som verdenssamfund kan vi efter den 11. september ikke længere tillade os denne konstante nedadgående spiral.
For we as the world community, in the light of 11 September, can no longer afford to be dragged down in this continual downward spiral.
nedadgående (også: bjørneagtig, kluntet, negativ)

Eksempelsætninger "nedadgående" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishNej, for den russiske økonomi har været for nedadgående i de sidste ti år.
Yet for the last ten years the Russian economy has done nothing but collapse.
DanishHvis vi ikke gør noget, fortsætter disse lande i en nedadgående spiral.
If we do nothing, the countries will remain trapped in a downward spiral.
DanishDen nedadgående spiral med uhæmmet konkurrence og deregulering synes ikke at tage nogen ende.
The downward slope of unrestrained competition and deregulation seems to have no end.
DanishMan har meget ofte måttet revidere de økonomiske prognoser i nedadgående retning.
Economic forecasting has so often had to be revised downwards.
DanishKun hvis Den Europæiske Union ændrer emissionen af drivhusgasser i nedadgående retning, er vi troværdige.
Only if the European Union manages to reduce greenhouse gases can we be credible.
DanishSelv om det endelige tal skulle være marginalt højere end 1,7 %, er der en nedadgående tendens.
Even if the final figure were to be marginally higher than 1.7 % we are on a downward trend.
DanishDen økonomiske vækst falder, og Kommissionen varsler en yderligere nedadgående udvikling.
Economic growth is declining and the Commission is already warning of a further readjustment downwards.
DanishEllers vil den blive gennemført af markedet, og vi ved, at den så vil ske i nedadgående retning.
If not, it will take place via the market and we know that it will be a downwards harmonization.
DanishFor 1996 forventes der endog en nedadgående tendens på grund af den reducerede udtagningskvote.
As a result of the reduction in the set-aside quota a falling trend is actually expected in 1996.
DanishNetop i en nedadgående økonomi drejer det sig om at gennemføre aftalerne i praksis.
It is precisely in an economy that is slowing down that it is important to translate agreements into practice.
DanishOprindelseslandsprincippet satser derimod på en nedadgående spiral med hensyn til de sociale rettigheder i Europa.
These are two more cries from the heart which I wanted like to get off my chest.
DanishEn anden ting: Der, hvor jeg kommer fra, har tendensen i de senere år konstant været for nedadgående.
One other point: where I come from, in recent years there has been a continuing downward trend.
DanishDenne nedadgående tendens er fortsat gennem de sidste to år.
That downward path has continued during the last two years.
DanishGenerelt er udviklingstendensen i alle medlemsstaterne nedadgående i stedet for opadgående.
The second matter of concern to me is, of course, industry’ s share of the total resources allocated to research.
DanishDet kan heller ikke være rigtigt, at kvinder i hele EU kun beklæder 3 % af de ledende stillinger, med nedadgående tendens.
Nor is it acceptable that EU-wide women only occupy 3 % of top jobs, and the rate is declining.
DanishI den forbindelse kan det undre mig, at reformtempoet i Kommissionen på visse områder synes for nedadgående.
In this connection, I am surprised that the rate of reform in the Commission seems to be declining in certain areas.
DanishSamfundet på landet har befundet sig i en nedadgående spiral i mange år, og jeg behøver ikke at gentage problemerne igen.
The future of the rural economy depends on the success or otherwise of our future policy from 2007 to 2013.
DanishAlligevel må man konstatere, at forventningerne til væksten for tiden må korrigeres stærkt i nedadgående retning.
At the same time, however, we note that previous growth forecasts are now having to be scaled down quite drastically.
DanishDenne nedadgående spiral med stadig større begrænsning har styrket kravet om en fælles europæisk asylpolitik.
This downward spiral of ever-greater restriction prompted increasingly loud calls for a common European policy on asylum.
DanishJeg tror, at Europa skylder sig selv at reagere på denne trussel om en nedadgående spiral med en voluntaristisk økonomisk politik.
This should be achieved within the European Union by improving the coordination of economic policies.