Dansk-engelsk oversættelse af "nye udfordringer"

DA

"nye udfordringer" engelsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "nye udfordringer" i kontekst.

Lignende oversættelser "nye udfordringer" på engelsk

ny adjektiv
English
udfordring substantiv
English

Eksempelsætninger "nye udfordringer" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DanishUnionen bør tage nye udfordringer op og udnytte de nye muligheder, der byder sig.
The Union must meet new challenges and exploit new opportunities that lie ahead.
DanishVi ved alle, at Den Europæiske Union igen og igen står over for nye udfordringer.
We all know that, time and again, the European Union is faced with new challenges.
DanishVi har helt nye udfordringer, som vi skal tage fat på med lovgivningsinstumenter.
We are now facing entirely new challenges which we must tackle through legislation.
DanishSelvfølgelig aftegner der sig - som normalt er - nye udfordringer i fremtiden.
Of course, it is only normal that new challenges are appearing for the future.
DanishSolidaritet - Denne hidtil usete udvidelse betyder nye udfordringer for EU.
Solidarity - This unprecedented enlargement brings new challenges for the Union.
DanishDe globale klimaændringer stiller os over for nye omfattende politiske udfordringer.
Global climatic changes present us with new and comprehensive political challenges.
DanishDet er på tide, at vi hæver overliggeren et par centimeter og søger nye udfordringer.
Ninety to ninety-five per cent of bathing water complies with the standards.
DanishUdvidelsen af EU vil også bringe nye udfordringer, da transportruterne bliver længere.
EU enlargement will also bring new challenges, when transportation routes get longer.
DanishI EU har vi endnu en gang vist, at vi er i stand til at takle nye udfordringer.
The European Union has shown, yet again, that it has the ability to address new challenges.
DanishLivet står ikke stille, og der vil helt sikkert komme nye udfordringer.
After all, life does not stand still and new challenges will certainly arise.
DanishVi skal løse disse problemer pragmatisk, når der dukker nye udfordringer op.
A pragmatic approach is needed to these problems when new challenges present themselves.
DanishDet er naturligvis også forbundet med nye udfordringer for vores sundheds- og socialsystemer.
That of course also brings new challenges for our health and social systems.
DanishFor det første skabte udvidelsen helt klart nye udfordringer for EU.
At that time, for obvious reasons, they came not from Parliament but from the Council.
DanishSom alle former for konkurrencepolitik står også statsstøttepolitikken over for nye udfordringer.
Like any competition policy, the policy on state aid is facing new challenges.
DanishVi bør derimod netop forsøge at forstærke deres muligheder for at imødegå netop disse nye udfordringer.
However, we need to strengthen their capacity to face just these new challenges.
DanishHver dag giver globaliseringen anledning til nye, vanskelige udfordringer for udviklingslandene.
Each day, globalisation gives rise to new, difficult challenges for developing countries.
DanishCaudron-betænkningen tager på behørig vis højde for de nye udfordringer, vi hermed stilles over for.
The Caudron report presents us with this new challenge, which is dealt with in depth.
DanishVerdenen og dens nye udfordringer vil ikke vente på Europa.
The world and the new challenges it brings is not going to wait for Europe.
DanishGrænseregionerne skal vi hjælpe med at udnytte deres nye chancer og mestre de nye udfordringer.
We must help border regions to make use of the new opportunities and meet the new challenges.
DanishDet er de nye udfordringer, og de tages ikke op med direktivet.
These are the new challenges, and the directive does not meet them.

Andre ord i vores ordbog

Danish
  • nye udfordringer

Mere i den engelsk-danske ordbog.