Dansk-engelsk oversættelse af "ordne"

DA

"ordne" engelsk oversættelse

DA

ordne {verbum}

volume_up
Vi har ingen planøkonomi, som kan ordne alt dette.
Our economy is not a planned one; it cannot arrange this sort of thing.
Vi har opnået meget, men der er stadig meget at ordne.
We have achieved a great deal, but there is still much to be done.
Der er kun én fornuftig måde at ordne sagen pa.
There's only one proper way to deal with this.
Fru formand, jeg foreslår, at den bedste måde at ordne dette på er at behandle det som et mundtligt ændringsforslag fra ordføreren.
Madam President, I suggest the best way to deal with this is to treat it as an oral amendment from the rapporteur.
ordne (også: indrette)

Eksempelsætninger "ordne" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishFor at ordne nogle små politikerproblemer har Parlamentet ikke kunne stemme om støtte til Etiopien.
Parliament was prevented from voting to send aid to Ethiopia by petty political issues.
DanishDet skal Europa ikke ordne, altså ingen kunstig beskyttelse.
It is not Europe's business to regulate this, so no artificial protection.
DanishDet ville så måske glæde dem, som vil ordne alt i konventet.
Those who want everything sorted out in the Convention will perhaps be happy with that.
DanishJeg finder det imidlertid besværligt at ordne den form for lapværk på EU-plan.
However, I think it would be a tedious business to make provision for such stopgap remedies at European level.
DanishDet er meget venligt af Dem, at De hjælper os med at ordne noget, som ikke altid bliver gjort automatisk.
It is very good of you to help us with something that is not always done automatically.
DanishNu har man tid til at ordne tingene, og det skal også ske.
We now have time to solve this matter and this is the time to do it.
DanishSelvfølgelig er vi ikke så naive, at vi tror, at markedets uregulerede kræfter vil ordne sagen.
Certainly we are not so naive as to believe that the unregulated play of the market will do the trick.
DanishVi har ingen planøkonomi, som kan ordne alt dette.
Our economy is not a planned one; it cannot arrange this sort of thing.
DanishVi har opnået meget, men der er stadig meget at ordne.
We have achieved a great deal, but there is still much to be done.
DanishArbejdsmarkedets parter opererer allerede på europæisk plan, og de kan meget bedre ordne det indbyrdes.
In addition, the VVD cannot see the point of promoting a model for European education and training.
DanishJeg går ud fra, at vi ikke behøver at vente på en komplet år 2000-rundeaftale i WTO for at ordne dette.
I am assuming that we do not need to wait for a full WTO millennium round agreement to regulate this.
DanishDet er De selv ansvarlig for, og det skal De selv ordne!
This is your responsibility and you will have to rectify it!
DanishI fremtiden må vi ordne den slags meget hurtigere.
We must sort this sort of thing out much more quickly in future.
DanishDet er i første instans op til os at ordne det godt.
It is primarily up to us to put proper arrangements in place.
DanishMen, mine damer og herrer, vi må give forehavendet en chance og udvise den fornødne tålmodighed til at ordne sagerne.
But, ladies and gentlemen, let us give it a chance and let us have patience to sort things out.
DanishNår det være sagt, er det endnu værre med miljøkatastrofen, for den lader sig ikke ordne med støttekroner.
Having said that, the environmental tragedy is even worse, as it cannot be repaired by just giving subsidies.
DanishSom det står nu, er det os to, som skal ordne det.
As it stands, it leaves it between the two of us.
DanishJeg hører sommetider folk sige " Man kan ikke ordne alting fra Bruxelles, der skal være mere subsidiaritet.
I sometimes hear it said that it is not possible to do everything from Brussels and that more subsidiarity is needed.
DanishDer er kun én fornuftig måde at ordne sagen pa.
DanishSådan må vi også ordne det med hensyn til os selv.