Dansk-engelsk oversættelse af "organisere"

DA

"organisere" engelsk oversættelse

EN

"organiser" dansk oversættelse

volume_up
organiser {substantiv}

DA organisere
volume_up
{verbum}

organisere
Der findes ingen andre regler, hvormed man kan organisere en sådan tilværelse sammen.
There are no other rules with which it is possible to organize such coexistence.
De kan også bruges til at konfigurere filtre, så du kan organisere din indbakke automatisk.
They can also be used to set up filters so you can organize your inbox automatically.
Med Videoadministrator kan du nemt organisere dine uploads, afspilningslister og meget mere.
The Video Manager gives you a new and easy way to organize your uploads, playlists, and more.
organisere (også: være kurator for)

Eksempelsætninger "organisere" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DanishDet er hensigten at organisere et møde om skibsværftsindustrien inden for OECD.
The intention is to organise a meeting on shipbuilding in the context of the OECD.
DanishFor at organisere forhandlingen noterer vi alle de kolleger, der kommer med indlæg.
To organise our discussion, we take note of all the Members who have signed in.
DanishDet irakiske folk skal således selv organisere og udvikle den nationale modstand.
Consequently, the Iraqi people must organise and develop their national resistance.
DanishEfter vores mening bør enhver selv kunne vælge, hvordan de vil organisere sig.
In our opinion, each one must be free to make its own organisational choices.
DanishVi skal også finde den rette måde at organisere arbejdet i dette konvent på.
We shall also have to decide how best to organise the work of this convention.
DanishVi vil derfor prøve at organisere tingene på den bedste måde og sådan, som De ønsker.
We shall therefore try to organise everything properly and as you would wish.
DanishMan anklagede ham for at ville organisere demonstrationer mod Indonesien i Tyskland.
He was accused of intending to instigate demonstrations against Indonesia in Germany.
DanishHvordan vil vi organisere den demokratiske kontrol og disse tætte indbyrdes samarbejder?
How are we going to organise democratic control of these 'enhanced cooperations '?
DanishHvordan kan det være fornuftigt, når man forsøger at organisere sig i de enkelte havne?
How can that make any sense when you are trying to organise the arrangements at ports?
DanishDet er op til os at organisere den for at undgå de negative aspekter.
It is up to us to manage it in such a way that its negative aspects can be avoided.
DanishVi har valgt at organisere vores samfund ved at fokusere på specialisering.
We have chosen to organise our society by focusing on specialisation.
DanishVi har arbejdet her i hele og halve snes år på at organisere denne frie bevægelighed.
Here, we have worked for decades to set up this freedom of movement.
DanishJeg mener ikke, at udvikling blot er at organisere handelsmæssige forbindelser...
I believe that development cannot be summed up simply as the organisation of trading relations...
DanishDet er Dem, der har ønsket at organisere forhandlingen ved at opdele den på denne måde.
You have chosen to organise the debate by dividing it up in this way.
DanishDe pårørende har udrettet meget ved at gå sammen og organisere sig.
The families have achieved a good deal by grouping together and organising themselves.
DanishDe behøvede ikke at gennemføre undersøgelser eller organisere meningsmålinger.
They did not need to make enquiries or organise opinion polls.
DanishVi kan også med vægt forlange, at der er en afrikansk mæglerkraft, men hvem skal organisere den?
We could also strongly urge that a neutral African military force be set up.
DanishProducenterne skal have mulighed for at organisere deres forhandlernet på ny.
Manufacturers must be free to reorganise their sales networks.
DanishDer komme flere og flere protester, solidaritetsbevægelsen er ved at organisere sig.
There are signs of increasing protest, reaction and solidarity.
DanishKommissionen vil sammen med Parlamentet organisere et forum senere i år.
The Commission, together with Parliament, will proceed by organising a forum later this year.