Dansk-engelsk oversættelse af "oversætte"

DA

"oversætte" engelsk oversættelse

DA oversætte
volume_up
{verbum}

  1. generel
  2. IT

1. generel

oversætte
Jeg siger det med anførselstegn, hvordan tolkene så vil oversætte anførselstegnene.
I put inverted commas around this, however the interpreters may translate these.
Klik på Oversæt for at oversætte siden, eller klik på Oversæt på din Toolbar.
Click Translate totranslate the page, or click Toolbar's Translate button.
Forpligtelsen til at oversætte anmodninger mellem myndigheder bør gøres mere fleksibel.
The obligation to translate requests for assistance between authorities must be made more flexible.
oversætte (også: fortolke, tyde)

2. IT

oversætte
volume_up
to compile {vb.} [IT]

Eksempelsætninger "oversætte" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DanishJeg siger det med anførselstegn, hvordan tolkene så vil oversætte anførselstegnene.
I put inverted commas around this, however the interpreters may translate these.
DanishKlik på Oversæt for at oversætte siden, eller klik på Oversæt på din Toolbar.
Click Translate totranslate the page, or click Toolbar's Translate button.
DanishFjern oversættelseslinjen uden at oversætte siden ved at klikke på Nej.
To dismiss the translation bar without translating the page, click Nope.
DanishForpligtelsen til at oversætte anmodninger mellem myndigheder bør gøres mere fleksibel.
The obligation to translate requests for assistance between authorities must be made more flexible.
DanishJeg vil selv oversætte dette til walisisk, som jeg er nødt til her i Parlamentet på nuværende tidspunkt:
We want a Europe where nations like Wales can play a full part in their own right.
DanishNu hvor vi er i gang, vidste du så, at du kan oversætte websteder, som er skrevet på andre sprog?
While we're on the subject, did you know that you can translate sites written in other languages?
DanishFor det andet: Betydningen af at læse og oversætte er nu optaget ordentligt i programmet.
My second point is that the programme now takes full account of the importance of reading and translation.
DanishJeg håber, at tolkene i alle kabinerne kan oversætte dette rigtigt til de forskellige sprog.
I hope that the interpreters in all the booths can translate this accurately in all the language versions.
DanishMåske er det ikke let at oversætte til alle sprog, men på engelsk er det en fortræffelig formulering.
Perhaps it does not translate well into all languages, but in English it is an excellent sound bite.
DanishHvis du vælger at oversætte en side, sendes sidens tekst til Googles oversættelsestjeneste.
If you choose to translate a page, the text of that page is sent to Google's translation service for translation.
DanishJeg ville være nødt til at oversætte på vej til mødesalen, fordi jeg ville have modtaget materialet samme dag.
I would have to do the translation on my way to the Chamber, having got the material the same day.
DanishNogle af Dem er måske klar over, at Julius Nyrere brugte sin fritid til at oversætte Shakespeare til swahili.
Some of you may be aware that Julius Nyrere spent his spare time translating Shakespeare into Swahili.
DanishDe europæiske borgere kan ikke undgå at forstå dette, hvis vi sørger for at oversætte vores jargon til deres dagligdagssprog.
It will in fact be a unique opportunity for the House to promote its political priorities.
DanishFru parlamentsmedlem, denne sætning var så uforståelig selv på tysk, at jeg hellere vil oversætte den.
Mrs Spaak, this last sentence was so incomprehensible even in my own language that I should prefer to clarify it.
DanishFor at sikre oversættelsesarbejdets kvalitet vil det være nødvendigt at oversætte fra mere end en tolkekabine.
This nevertheless requires special action and care; otherwise, the multicultural principle could become chaos.
DanishJeg vil lige give tolkene tid til at oversætte denne vigtige og dybe begrundelse til de andre sprog.
I will now give the interpreters a few moments to translate this profound, important connection into the other languages.
DanishDu kan også oversætte hele websider på et øjeblik.
You can also translate whole webpages instantly.
DanishDe siger: vi har en innovativ idé, vi kan sælge den globalt, og derfor er vi nødt til at oversætte den til engelsk.
They say: I have an innovative idea, I can sell it worldwide, and therefore I have to translate it into English.
DanishKlik på knappen Oversæt for at oversætte siden.
Click the Translate button to translate pages.
DanishVi taler om godkendelse af protokollen, og jeg formoder, at tolkene er i stand til at oversætte det, vi taler om, for Dem.
We are talking about the approval of the Minutes, and I imagine that the interpreters are able to translate what we are talking about for you.