Dansk-engelsk oversættelse af "rydde op"

DA

"rydde op" engelsk oversættelse

DA

rydde op {verbum}

volume_up
rydde op (også: indrette)
Vi ved, at der næsten intet er gjort for at rydde op.
We know that almost nothing has been done to tidy matters up.
Med Deres hjælp vil jeg gerne rydde op i betænkningen og fjerne nogle ting, som står deri to gange.
With your help, I would like to try to tidy up the report a little and remove a number of redundant items.
Der er behov for at forbedre, afklare og rydde op i Europas måde at arrangere sig på rent forfatningsmæssigt på.
Europe's constitutional arrangements need improving, clarifying and tidying up.
rydde op (også: indrette)
Efter Kommissionens mening er det på tide at rydde op i de instrumenter, vi har til rådighed.
The Commission believes it is time to put in order the instruments at our disposal.
Der er lige kommet et forslag om en investeringspakke, som skal rydde op i den metode, man bruger til oplagring af atomaffaldet.
A proposal has just been put forward for an investment package that would put some order into the method used for storing nuclear waste.

Eksempelsætninger "rydde op" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishEuropa-Parlamentet skal udnytte denne lejlighed til at rydde op i egne rækker.
The European Parliament must profit from this occasion to clean up its own act.
DanishParlamentet har bedt en anden europæisk institution rydde op i sit eget hus.
This House has demanded that another European institution should clean up its act.
DanishMen lad mig slå en ting fast: vi skal rydde op blandt svindlerne i EU!
But let me make one thing clear: we must sort out the fraudsters in the EU!
DanishEfter Kommissionens mening er det på tide at rydde op i de instrumenter, vi har til rådighed.
The Commission believes it is time to put in order the instruments at our disposal.
DanishMen nu hvor han skal rydde op i dette rod, bør vi høre ham, hvordan han har tænkt sig at gøre dette.
But now, as he has to clear up this mess, we ought to hear from him how he will do so.
DanishDet kan Rådet ikke tillade sig, hvis det i det mindste virkelig er i gang med at rydde op i det hele.
The Council cannot afford to, at least not if it really is intent on cleaning up its act.
DanishDer er behov for at forbedre, afklare og rydde op i Europas måde at arrangere sig på rent forfatningsmæssigt på.
Europe's constitutional arrangements need improving, clarifying and tidying up.
DanishDerfor skylder vi dem og os selv at rydde op efter os.
We therefore owe it to them and to ourselves to clean up our own act.
DanishDet var således Deres første opgave at rydde op i de gamle sager og drage de ansvarlige til ansvar.
Your first duty ought to have been to clear up the old cases and call those responsible to account.
DanishDet er også min opfattelse, at Kommissionen har gjort store fremskridt for at rydde op i forvaltningen.
I also believe that the Commission has made substantial progress in cleaning up its administration.
DanishDen nye kommission skal i år bedømmes på, hvor god den har været til at rydde op og reformere.
The new Commission is to be judged this year on how good it has been at cleaning up and implementing reform.
DanishMed Deres hjælp vil jeg gerne rydde op i betænkningen og fjerne nogle ting, som står deri to gange.
With your help, I would like to try to tidy up the report a little and remove a number of redundant items.
DanishVi ved, at der næsten intet er gjort for at rydde op.
We know that almost nothing has been done to tidy matters up.
DanishEn anden regering må nu rydde op i uregelmæssighederne.
Another government must now deal with the irregularities.
DanishHr. formand, på Nordsøen, ved den flamske kyst, har man travlt med at rydde vraget af Tricolor op.
Mr President, in the North Sea, along the Flemish coast, people are hard at work clearing the wreck of the Tricolor.
DanishJeg har derfor sammen med Freddy Blak fra GUE / NGL-Gruppen stillet nogle ændringsforslag, som skal rydde op i privilegiesystemet.
Mr President, I drafted the report on the discharge for the European Development Fund.
DanishVi skal rydde op efter tidligere skandaler.
We should be cleaning up our act after previous scandals.
DanishPrøv følgende for at rydde op i dine cookies.
Try the following actions to clean up your cookies.
DanishNu skal operatørerne også rydde op i indholdet.
We voted on this subject in this House last year.
DanishMen vi bør virkelig rydde op i forretningsgangen.
But we really have to smarten up the procedure.

Lignende oversættelser "rydde op" på engelsk

rydde verbum
English
op adverbium
tage op verbum
dukke op verbum
tanke op verbum
English
ringe op verbum
English
bakke op verbum
følge op verbum
hænge op verbum
English
trække op verbum
English
vågne op verbum
English
fyldt op adjektiv
English
trævle op verbum
English