Dansk-engelsk oversættelse af "rytme"

DA

"rytme" engelsk oversættelse

DA rytme
volume_up
{en}

rytme
volume_up
rhythm {substantiv}
The difference between us is in the rhythm and the means.
Det belgiske formandskab har fortsat det svenske formandskabs kraftige og regelmæssige rytme.
The Belgian Presidency is proceeding with the same robust and regular rhythm as its Swedish forerunner.
Nu bør vi ikke øge stressniveauet ved at ændre den rytme, som de er vant til.
Additional stress should not now be caused them through having them deviate from their normal rhythm.
rytme
volume_up
cadence {substantiv}

Eksempelsætninger "rytme" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DanishVi beder meget indtrængende om, at der sørges for, at vi fremover bibeholder denne rytme.
We really must insist on arrangements being made to return to that pattern in future.
DanishHvilken analyse har det foretaget af den nødvendige eller ønskelige rytme for globaliseringen?
What analysis has it made of the necessary or desirable speed of globalization?
DanishI denne rytme behøves der også mindre tid, end man tror, før Unionen automatisk ødelægger sig selv.
At this rate, it will also take less time than we thought for the Union to self-destruct.
DanishAmsterdam vil således bevæge sig i den historiske processions rytme.
Amsterdam, therefore, is moving at the speed of history itself.
DanishJeg vil bruge Deres spørgsmål som anledning til at overtale Kommissionen til, at den halvårlige rytme overholdes.
I shall take your question as an opportunity to urge the Commission to keep to the six-monthly date.
DanishDet enkelte ansøgerlands rytme bør respekteres.
We must respect the pace of each applicant country.
DanishPlanen fra Nice har været overholdt til punkt og prikke, og vi fortsætter forhandlingernes regelmæssige rytme.
The route mapped out in Nice has been scrupulously followed and we shall keep up this sustained momentum of talks.
DanishLad os nogle gange lade dem gøre tingene i deres egen rytme ved i videre udstrækning at benytte den variable geometri.
We must have the wisdom to let them work at their own pace and accept variable geometry to a greater extent.
DanishVi ved ikke noget om den rytme, den timing eller den måde, de vælger de nationer, hvor de begår attentaterne.
We cannot carry on putting the cart before the horse; we must provide the European Union’ s action with the essential political dimension.
DanishVi mener i stedet, at man bør fortsætte i en fast rytme og overholde den tidsplan, der var fastlagt for beslutningerne til næste forår.
Instead, we think it is necessary to press on rapidly and stick to the planned timetable for decisions next spring.
DanishMed en sådan rytme vil vi få opbygget en europæisk model uden hverken saft eller kraft, og som begynder med harmoniseringen af dens køkken.
At this pace, we shall be constructing a European model without any taste at all and beginning with the harmonization of European cuisine.
DanishAf uforklarlige årsager er de europæiske politiske partier ikke blevet styrket i samme omfang og i samme rytme som Europa-Parlamentet.
The European political parties have, inexplicably, failed to become stronger in proportion to, and at the same pace as, the European Parliament.
DanishVed at gennemtvinge liberaliseringens rytme - også selvom denne sker trin for trin - så risikerer man snarere at skade jernbanesektoren end at give den en saltvandsindsprøjtning.
By forcing the pace of liberalization - even if it is staged - there is a risk of damaging the rail sector rather than revitalizing it.
DanishJeg ledte tilsyneladende afstemningerne hurtigt, men i en konstant rytme, og jeg tror, at den respekt, som jeg skylder Dem, og den tillid, som De har vist mig, er takket være dette.
It seems that I conduct the votes at a swift, albeit regular pace, and this is the price of the respect that I owe you and the trust that you have placed in me.
DanishMed de nuværende investeringssatser vil fællesskabsøkonomien faktisk kun kunne vokse i fremtiden i en meget langsom rytme, der er uforenelig med nødvendigheden af at skabe arbejdspladser.
Indeed, with the current rates of investment, the pace of growth of the economy of the Community in the future can only be very slow, which is incompatible with the need to create jobs.
DanishAlligevel blev to tredjedele af de foreslåede ændringer vedtaget og blev også gennemført med succes i en fast rytme og med en tidsplan, der er næsten forbavsende for visse arbejder her i Parlamentet.
Whatever else it did, it did adopt two-thirds of the proposed amendments, which were dealt with at a rate and with a timetable quite astonishing for some sorts of work in this House.
DanishTogo er i færd med i sin egen rytme, men stædigt, at lære sig demokratiet og den demokratiske kultur, men denne proces er skrøbelig, og vores rolle er ikke at svække den ved uansvarlige erklæringer.
Togo is learning democracy and democratic culture with perseverance at its own pace, but it is a delicate process, and we should not seek to undermine it by making irresponsible declarations.