Dansk-engelsk oversættelse af "sats"

DA

"sats" engelsk oversættelse

EN
DA

sats {et}

volume_up
sats (også: satsning)

Eksempelsætninger "sats" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishSom demokrat og til demokrater som Dem siger jeg: Sats på freden i Colombia.
As a democrat and before democrats I ask you here today: support peace in Colombia.
DanishFastsættelsen af et fælles grundlag er dybest set forbundet med en harmoniseret sats.
The setting of a common base is intrinsically linked to a harmonised rate.
DanishImidlertid gælder en nedsat sats på 3 % for de varer, der kommer fra Tyrkiet.
Nevertheless, a lower rate of 3 % is applied for products from Turkey.
DanishDen franske regering vil f.eks. have sin sats på 2, 10 % for lægemidler refunderet.
The French government, for example, wants to apply a rate of 2.10 % on refunded medications.
DanishDenne sats er nødvendig, hvis vi er konsistente, og den er også mulig.
If we want to be consistent, these gains are necessary, and they are possible as well.
DanishTil de unge vil jeg sige: Sats på uddannelse og kompetenceudvikling!
To young people I would say: pin your hopes on education and on developing your skills.
DanishVi fastholder kun en enkelt sats, nemlig de årlige omkostninger i procent.
Happily, this Parliament will separate after working on that basis.
DanishNye uddannelses- og informationsressourcer belægges også ofte med den fulde sats.
We also have a situation where new education and information resources often attract the full rate.
DanishVores udvalg har, om end med et snævert flertal, bestemt sig for en lavere sats på 15 %.
Our committee has opted, albeit narrowly, for a lower rate of 15 %.
DanishOpkrævningssatsen hæves fra den nuværende skandaløse sats på 10 % til en uhørt 25 % -sats.
It increases the already scandalous 10 % prima de collection premium to an unspeakable 25 %.
DanishRegeringen var jo af den opfattelse, at fra 1995 skulle den normale sats gælde i samtlige medlemsstater.
Its view was that from 1995 the normal rate had to apply in all Member States.
DanishEt andet problem består i at finde ud af, hvilken sats virksomhederne skal anvende.
Another question is what the rate will be for companies.
DanishSiden det tidspunkt har denne sats også været gældende for vedvarende jordudtagning.
This rate also applies from now on to long-term fallow.
DanishHvad angår det mere vidtgående spørgsmål om nedsatte satser, er normalsatsen den almindelige sats.
It is the Council, and not the Commission, which said this was in order to increase employment.
DanishEn højere sats vil betyde en kraftigere nedskæring i den direkte støtte og dermed i landbrugsindkomsterne.
A higher rate would mean a higher cut in direct payments and therefore in farm incomes.
DanishJeg har også et personligt forbehold med hensyn til denne sats på 25 %.
I have also a personal reservation about this 25 % rate.
DanishJeg synes, at det er for meget at overveje en tvungen sats på 50 % baseret på miljømæssige hensyn.
I think it is too much to consider a mandatory 50 % rate based on environmental considerations.
DanishForslaget indeholder dog ikke nogen sats for indkomstskat.
The proposal does not, however, deal with a rate for income tax.
DanishI sit forslag lægger Kommissionen ud med en sats på 20 %.
In its proposal, the Commission retains a rate of 20 %.
DanishDenne sats udgør naturligvis minimumssatsen for landbrugerne, som til enhver tid vil kunne braklægge op til 30 %.
This is of course the minimum rate for farmers, who can always voluntarily set aside up to 30 %.