Dansk-engelsk oversættelse af "sniger"

DA

"sniger" engelsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "sniger" i kontekst.

Eksempelsætninger "sniger" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DanishFør det lysner står Morderen op han myrder arm og fattig; om Natten sniger Tyven sig om;
The murderer rising with the light killeth the poor and needy, and in the night is as a thief.
DanishJeg kan se, at der i nogle af spørgsmålene sniger sig lokalpolitiske uoverensstemmelser ind i debatten.
I can see that in some of the questions local political differences creep into the debate.
Danishej Pesten der sniger i Mørke ej Middagens hærgende Sot.
Nor for the pestilence that walketh in darkness; nor for the destruction that wasteth at noonday.
DanishDet er her, kolera og andre problemer sniger sig ind som et sideløbende problem på grund af dårlig sanitet.
That is where cholera and other problems sneak in as a collateral problem because of bad sanitation.
DanishJeg vil gerne pege på en misforståelse, som ind i mellem sniger sig ind, når der tales om tempoet.
I should like to clear up a misunderstanding which sometimes creeps in when we talk of the pace of negotiations.
DanishMen den frygt sniger sig ind på én, at der til dels igen skal gives mange penge ud hovedsagelig til produktion af papir.
Yet I have a sneaking suspicion that once again a lot of money is to be spent mainly on producing paper.
DanishSelvom jeg er enig i de almindelige procedurer, som er fastlagt i betænkningen af Tillich, er jeg uenig i nogle af de begreber, som sniger sig ind.
While I agree with the general procedures that are being laid down in the Tillich report, I disagree with some of the concepts that are creeping in.
DanishTeknologien skrider hurtigt frem, og ældningen sniger sig ind på os, hvorfor vi også må betragte de nye løsninger på det lægelige og farmaceutiske område.
Technology moves quickly and the ageing process is insidious, so we need to take a look at new solutions in the fields of medicine and pharmaceuticals.
DanishJeg er meget bange for, at der sniger sig en række ting ind, som vi ikke vil have og heller ikke vil fremme, i disse gode budgetposter, som vi har udarbejdet.
I very much fear that alongside these very welcome budgetary headings that we have agreed a number of other things will creep in which we most certainly do not want to encourage.
DanishVi kan nemlig ikke tillade os det åndelige skråplan, at vi er bange for et par stakler, som sniger sig ind med falske papirer, og samtidig giver storforbrydere rejsefrihed.
We cannot allow ourselves the intellectual freedom to be afraid of a few poor creatures who sneak in with forged documents and at the same time guarantee serious criminals the freedom to travel.

Andre ord i vores ordbog

Danish
  • sniger

Flere oversættelser i bab.las tysk-danske ordbog.