Dansk-engelsk oversættelse af "tale ind"

DA

"tale ind" engelsk oversættelse

DA tale ind
volume_up
{verbum}

tale ind (også: bogføre, indspille, indtale, optage)
tale ind (også: indtale)

Lignende oversættelser "tale ind" på engelsk

tale substantiv
tale verbum
ind adverbium
English
tåle verbum

Eksempelsætninger "tale ind" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DanishDer er altså ikke tale om at gribe ind i denne proces.
It is not a matter therefore of interfering in this process.
DanishMåske kan medlemmet vise mig, hvordan man på én gang kan tale ind i en mikrofon og se på nogen bag sig?
Perhaps the honourable Member could show me how to talk into the microphone and look at someone behind me at the same time?
DanishRothley kom i sin tale før kort ind på de vigtige spørgsmål, nogle af dem også konstitutionelle, som denne statut rejser.
Mr Rothley, in his speech earlier on, addressed in a few words the important issues, some of them of a constitutional nature, that this statute raises.
DanishHr. formand, jeg vil slutte min tale med at komme ind på de europæiske foranstaltninger for at skabe økonomisk vækst, som De hentydede meget klart til.
Mr President, I would like to finish my speech with the European measures for economic growth, to which you referred very clearly.
DanishJeg vil benytte min tale til at komme ind på et særligt punkt, nemlig tredjelandes status inden for rammerne af personers frie bevægelighed.
In my speech I would like to go into a particular point, namely the status of third countries in the context of the free movement of persons.