Dansk-engelsk oversættelse af "tale på vegne af"

DA

"tale på vegne af" engelsk oversættelse

DA tale på vegne af
volume_up
{verbum}

tale på vegne af

Lignende oversættelser "tale på vegne af" på engelsk

tale substantiv
tale verbum
præposition
vegne substantiv
English
af adverbium
tåle verbum

Eksempelsætninger "tale på vegne af" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DanishHr. formand, jeg vil gerne tale vegne af ordføreren i forbindelse med dette emne.
Mr President, I should like to take the place of the rapporteur in this matter.
DanishI min nuværende egenskab vil jeg her kun tale vegne af den nuværende Kommission.
I will speak, as I can at this juncture, only on behalf of the current Commission.
DanishFru formand, jeg vil senere få lejlighed til at tale vegne af min gruppe.
Madam President, I will have the opportunity later to speak on behalf of my Group.
DanishHr. formand, jeg kan i denne sag kun tale vegne af et flertal i min gruppe.
Mr President, I can only speak for a majority of my group on this issue.
DanishFru formand, jeg vil tale vegne af de radikale parlamentsmedlemmer fra Italien.
Madam President, I am speaking on behalf of the Italian Radical Members.
DanishHr. formand, jeg vil først tale vegne af udvalget og derefter på vegne af min gruppe.
Mr President, I speak first on behalf of the committee and will speak later on behalf of my group.
DanishDe kan ikke tale vegne af en gruppe, som ikke eksisterer.
Therefore, you are not allowed to intervene on behalf of a group which does not exist.
DanishDerfor skal vi her i Parlamentet tale vegne af disse bio- og økosystemer uden stemme.
We here in Parliament must therefore speak on behalf of these bio- and eco-systems without a voice.
DanishLambrias ønskede at tale vegne af PPE-gruppen.
Mr Lambrias asked to speak on behalf of the Group of the European People's Party.
DanishFørst giver jeg ordet til fru Siimes, som vil tale vegne af Rådet.
Firstly, Mrs Siimes has the floor on behalf of the Council.
DanishFN har en værdifuld evne til at tale vegne af os alle.
The United Nations has a precious power to speak for us all.
DanishSelv om vi får europæerne ud af Guantánamo, må vi tale vegne af de resterende 650 indsatte.
It has already signed a legal cooperation agreement with the US, so the Americans cannot dispute the Council's legal status.
DanishFru formand, jeg vil simpelthen tale vegne af de medlemmer, som er tilbage fredag formiddag.
Madam President, I would just like to address you on behalf of the Members of Parliament who stay behind on Friday morning.
DanishDerfor må den nye Kommission ikke længere spilde en god anledning til at tale vegne af Fællesskabets borgere.
The social environment and the economy are intrinsically linked and our proposals must be geared towards them.
DanishVi er valgt til at bruge den stemme til at tale vegne af de folk, der sendte os hertil som deres repræsentanter.
In six months ' time the people of Europe will not know who the individual Commissioners that we rejected were.
DanishJeg ved, at hun vil tale vegne af hr.
I know she will be speaking on behalf of Mr Liikanen.
DanishMedlemmer af Parlamentet har ret til at tale vegne af dem, der har valgt dem, og ikke kun for sig selv.
Members of the European Parliament are entitled to speak of behalf of those who elected them and not only for themselves.
DanishDe af os, der er valgt af folket i Europa, kan her i Parlamentet tale vegne af de mange, der siger nej til en krig.
Those of us elected by the people in Europe can speak in this Parliament on behalf of so many of them who are saying no to war.
DanishJeg kan imidlertid tale vegne af befolkningen i min egen valgkreds i det sydvestlige Irland, som jeg mødtes med i sidste weekend.
However, I can speak on behalf of the people in my constituency in the south-west of Ireland, whom I met last weekend.
DanishHvem skal kunne tale vegne af euroen?