Dansk-engelsk oversættelse af "talt"


Infinitiv af talt: tale
DA

"talt" engelsk oversættelse

DA tale
volume_up
{en}

  1. generel
  2. politik

1. generel

tale
volume_up
speech {substantiv}
Dette er ikke begyndelsen på enden af Deres tale, det er enden på Deres tale.
This is not the beginning of the end of your speech, it is the end of your speech.
Udenrigsministerens tale kunne tyde på, at det ikke bliver tilfældet.
The speech of the foreign minister indicated that this would not be the case.
Hr. formand, jeg vil takke hr. kommissionsmedlem Liikanen for den indledende tale.
Mr President, I want to thank Commissioner Liikanen for his introductory speech.
tale
volume_up
oration {substantiv}
Men på en fastsat Dag iførte Herodes sig en Kongedragt og satte sig på Tronen og holdt en Tale til dem
And upon a set day Herod, arrayed in royal apparel, sat upon his throne, and made an oration unto them.

2. politik

tale
volume_up
pitch {substantiv} [pol.] (speech)

Eksempelsætninger "talt" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DanishHan har skitseret noget i den retning, men han har ikke talt om et konkret hold.
He has outlined something of this, but not perhaps talked about that precise team.
DanishÆrligt talt kan jeg ikke få øje på de fremskridt, som Rådets repræsentant omtalte.
Frankly, I cannot see what progress the Council representative was referring to.
DanishHan bad FN om bogstavelig talt at være på hans side eller blive på sidelinjen.
He ordered the UN to either be on the side of the US or to stay on the sidelines.
DanishDer er jo alle rede blevet talt om dem ofte nok, og der er sket alt for lidt.
This problem has been discussed often enough, but little has been done about it.
DanishVi respekterer stemmerne fra dem, der oprigtig talt ikke ønsker brug af våben.
We respect the voices of those who would honestly not like to see weapons used.
DanishHr. formand, den fungerende formand for Rådet har talt om et solidaritetsområde.
Mr President, the President-inOffice has spoken about an area of solidarity.
DanishVi har talt om beskæftigelse i forbindelse med kommissionsformandens redegørelse.
We discussed employment in the debate on the statement by the Commission President.
DanishMin gruppe går ærlig talt ikke ind for at sætte det på dagsordenen i denne uge.
Frankly, my group is not in favour of placing it on the agenda for this week.
DanishNogle kolleger har allerede talt om arbejdsløshed, om faldet i befolkningstallet.
Some speakers have already mentioned unemployment and the fall in population.
DanishIngen vil harmonisere, ingen har talt om det, og ingen har til hensigt at gøre det.
No one wants this, no one has talked about it and no one intends to implement it.
DanishVi har talt meget om vekselgebyrerne, og vi har talt om overførselsomkostningerne.
Much has been said on the subject of exchange-rate charges and transfer costs.
DanishFru formand, jeg kan på mange punkter tilslutte mig de kolleger, der har talt her.
Madam President, I support many of the things that the previous speakers have said.
DanishVi har ofte talt om den uligevægt, der er i det europæisk-amerikanske forhold.
We have often spoken of the imbalance that exists in Euro-American relations.
DanishFormanden for EIB har allerede talt lidt om den indsats, der er blevet gjort.
The President of the bank has already made some reference to the efforts made.
DanishFlere talere har talt om den økonomiske vækst og dens indvirkning på miljøet.
Several speakers have mentioned economic growth and its impact on the environment.
DanishJeg er ikke i tvivl om, at de, der har talt her, betragter det som en alvorlig sag.
I have no doubt that those who have spoken here regard it as a serious matter.
DanishDet overrasker mig ærlig talt, at der ikke på forhånd var opstillet en strategi.
I am quite frankly astonished that a plan of attack has not been prepared beforehand.
DanishDerfor forventer jeg ærligt talt et klart svar fra Dem om disse to spørgsmål.
For instance I would like to see a specific directive on needlestick injuries.
DanishHr. formand, under denne forhandling har ordføreren talt i syv og et halvt minut.
Mr President, during this debate, the rapporteur spoke for seven and a half minutes.
DanishIdéen med indførelsen af et» socialt mærke«, som nogle har talt om, skal gribes.
The idea developed by some to create a 'Social Label'should be seized upon.