Dansk-engelsk oversættelse af "tekst"

DA

"tekst" engelsk oversættelse

EN

DA tekst
volume_up
{en}

tekst (også: ordlyd, sms)
volume_up
text {substantiv}
Den tekst, vi har vedtaget, er en god tekst, og vi er nået til et godt kompromis.
The text on which we voted is a good text and we arrived at a good compromise.
En spade skal kaldes en spade, og en tekst skal kaldes en tekst.
A spade should be called a spade and a text should be called a text.
Verdenshandelsorganisationens endelige tekst omfatter bilag på 22.000 sider.
The final text of the World Trade Organization's text has 22 000 pages of appendices.
tekst
volume_up
lyric {substantiv}
Det ville, som JeanClaude Juncker netop sagde, ikke mere være at istemme den gamle sang, men virkelig være en ny melodi med ny tekst.
As Jean-Claude Juncker has just outlined, that means not just singing the same old song, but actually beginning a new refrain with new lyrics to match.

Eksempelsætninger "tekst" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DanishI den tyske tekst fremgår det helt klart, at der ikke er tale om nogen konditionalitet.
In the German version it is quite clear that no such conditions have been imposed.
DanishMen når så Rådet gør følgende, går det slet ikke mere: Det sender os en tekst.
But when the Council then did what followed, there was no way of coping.
DanishMine damer og herrer, jeg spørger mig selv, om vi har læst den samme tekst.
And they will have to justify why pilotage, self-handling, is carried out.
DanishJeg stiller dette spørgsmål, fordi De, ligesom jeg, så udmærket kender konventets tekst.
I ask this question as you, like me, are well acquainted with the Draft Convention.
DanishDet er grunden til, jeg beder Parlamentet om at udskyde afstemningen om denne tekst.
So I wonder whether Parliament could not consider postponing the vote on this document.
DanishJeg vil således sige, at denne tekst er fremsynet og som helhed tilfredsstillende.
I regard the proposal as being both ambitious and satisfactory overall.
DanishI den engelske tekst står der:» the best and most sophisticated intelligence«.
The English phrase is 'the best and most sophisticated intelligence '.
DanishAlligevel har arbejdet med denne tekst kostet meget tid, engagement og sved.
It will produce uniform legislation instead of a diversity of solutions.
DanishDet er den engelske tekst, og Deres ændringsforslag kommer under afstemning.
It is the English version, and we shall put your amendment to the vote.
DanishDen aktuelle tekst fra Parlamentet har præciseret agenturets mål og opgaver.
I want to thank Parliament for the support it has given the Commission.
DanishDette er netop idéen bag Rothe-betænkningen, som er en glimrende tekst.
That is the ambition of the Rothe report, and I wish to congratulate the rapporteur.
DanishDette er medtaget i ændringsforslag 1, som er en vigtig tekst i Herman Schmids betænkning.
This is stated in Amendment No 1, as an important part of Mr Herman Schmid's report.
DanishHr. formand, jeg mener, at vedtagelsen af denne tekst vil være en succes.
Negotiations on this proposal for a directive began nearly two years ago.
DanishI samme tekst nævner De subsidier, som svækker det multilaterale handelssystem.
If US State aid rules apply in Kansas, that is certainly a practice that is not allowed here.
DanishHvis de godkendes, støtter jeg den ændrede tekst af Rådets fælles holdning af 7. marts 2005.
After all, it was Einstein who said that you cannot patent a mathematical formula.
DanishJeg har netop i denne uge givet dem seks siders tekst med anbefalinger om netop dette.
Only this week, I have given them six pages of recommendations on precisely that subject.
DanishMen som De kan forstå, står det i den franske og den engelske tekst!
Do you realise that in the French and English versions this is what it says!
DanishBetænkningens tekst om nærhedsprincippet kunne være skrevet væsentligt tydeligere.
What is written about the subsidiarity principle in the report could be significantly clearer.
DanishDen foreliggende tekst vil også efter min opfattelse få afgørende betydning.
Like him, I believe that this version will be the authoritative one.
DanishMen det er en helt speciel tekst, som fremmer Europas samhørighed og enhed.
It is not an editorial miracle, as many want and wanted what the Convention produced to be.