Dansk-engelsk oversættelse af "torsk"

DA

"torsk" engelsk oversættelse

DA torsk
volume_up
{en}

1. iktyologi

torsk (også: kabliau)
volume_up
cod {substantiv}
Jeg har set Kommissionens ændrede genopbygningsplan for torsk og kulmule.
I have seen the revised cod and hake recovery plan from the Commission.
Et andet problem er prisniveauet for torsk fanget i Østersøen.
Another problem is the level of prices for cod caught in the Baltic.
Nogle ressourcer såsom kulmuler, torsk, sardiner og tunfisk er i fare.
Stocks such as hake, cod, sardine and tuna, are endangered or at risk.
torsk (også: kabliau)
volume_up
codfish {substantiv}
Jeg vil gerne referere til et mere tidssvarende dokument om torsk.
Well, I want to quote a more up-to-date document about the codfish.

2. zoologi

torsk
volume_up
codfish {substantiv}
Jeg vil gerne referere til et mere tidssvarende dokument om torsk.
Well, I want to quote a more up-to-date document about the codfish.
torsk
volume_up
cod fish {substantiv}

Eksempelsætninger "torsk" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DanishTorsk er et eksempel på, at fiskeressourcerne ikke er uudtømmelige.
- lastly, measures must be commensurate with aims, which requires not only assessing...
DanishSituationen er endvidere skærpet af de høje priser på torsk.
The situation is further exacerbated by the high price offered for the toothfish.
DanishFiskerne tvinges til at smide fin torsk ud, der fanges ud over de fastsatte kvoter, når den fanges som bifangst.
I welcome the Commissioner's desire to work on this issue and take a lead.
DanishDe høje priser på torsk forstærker yderligere denne tendens til at fiske i områder, hvor kontrol er vanskelig.
High prices for toothfish encourage still further this trend to fish in areas where controls are difficult.
DanishEn anden vigtig ændring lå i TAC for torsk omkring Heard Island og McDonald Island, nemlig en tolvfold forøgelse fra 297 tons til 3.800 tons.
A further significant amendment related to the tooth fish TAC around the Heard and McDonald islands, which has increased to 12 times the amount, from 297 to 3, 800 tonnes.
DanishEn af Kommissionens embedsmænd fortalte i sidste uge vores udvalg, at man regner med, at 150.000 t friske torsk blev smidt døde tilbage i Nordsøen sidste år.
A Commission official told our committee last week that an estimated 150 000 tonnes of fresh healthy haddock were dumped dead back into the North Sea last year.
DanishKun på denne måde redder vi ikke blot den antarktiske torsk, men også andre arter, der måtte gå hen og blive moderne i Tokyo og Nordamerika - og måske endda i Bruxelles.
Only in this way will we save not just the Patagonian toothfish but whatever other species becomes the next fashion at the dinner tables of Tokyo and North America - and even Brussels as well.