Dansk-engelsk oversættelse af "tretten"

DA

"tretten" engelsk oversættelse

volume_up
tretten {interj.}

DA tretten
volume_up
{talord}

tretten
På sit Palads byggede Salomo i tretten År; så fik han hele sit Palads færdigt.
But Solomon was building his own house thirteen years, and he finished all his house.
Siden har syv møder på politisk plan og tretten møder på teknisk plan fundet sted.
Since then, seven political rounds of talks and thirteen technical rounds of talks have taken place.
Alligevel idømmes de tretten måneders ubetinget fængsel og meget høje bøder.
Yet they have been sentenced to thirteen months unconditional imprisonment and extremely high fines.

Eksempelsætninger "tretten" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DanishVi har således offentliggjort tretten grønbøger, og jeg vil fortælle Dem om hele deres nytteværdi.
We have thus published 13 green papers, and I would stress how useful they are.
DanishDet er blevet en roman, men en uhyggelig roman, nemlig romanen om de rævesakse, der vedrører tretten dyrearter.
It has turned into a novel, a thriller, a thriller about leghold traps and 13 animal species.
DanishSå siger Kommissionen: Vi foretager os intet på trods af, at der er tretten andre medlemsstater, hvoraf nogle konfronteres med lignende problemer.
The response of the Commission is not to do anything at all, although there are 13 other Member States, some of which face similar problems.
DanishJeg siger også hjertelig tak til præsidiet, til medlemmerne og til alle Parlamentets tjenestegrene for alt det, jeg har fået lov til at modtage i de forløbne tretten år.
I should like to thank the presidency, my fellow Members and all the services of the House for everything they have done for me in the past 13 years.
DanishHvis imidlertid i samme periode USA mister to mio job i industri- og landbrugssektoren, medens EU mister tretten mio job, så udgør dette en betydelig forskel.
But a loss during this same period of two million jobs in the USA and 13 million jobs in the EU in the industrial and agricultural sector is quite a different kettle of fish.
DanishFor at give en idé om udviklingen af denne toldfri lufthavn skal man se på udviklingen fra den første rejse med tretten passagerer i 1945 til 1977 med en omsætning på 10 millioner dollars.
To give you an idea of how this tax-free airport has developed, from the first flight with thirty passengers in 1945, we have reached a turnover of $10 million in 1977.
DanishJeg vil også gerne takke ordførerne, ikke blot de tre hovedordførere, men alle tretten i mit udvalg, ordføreren for udtalelsen og formændene for de fælles parlamentsudvalg.
I would also like to thank the rapporteurs, not just the three primary rapporteurs but all 13 on my committee, the draftsman of the opinion and the chairmen of the Joint Parliamentary Committees.