Dansk-engelsk oversættelse af "tv-kanal"

DA

"tv-kanal" engelsk oversættelse

DA tv-kanal
volume_up
{en}

tv-kanal
Ved middagstid fik jeg lejlighed til at lytte til en belgisk tv-kanal, der pegede på muligheden for, at det var islamiske terrorister, der stod bag.
At midmorning, I heard a Belgian television station point out the possibility that it may have been carried out by Islamic terrorists.

Lignende oversættelser "tv-kanal" på engelsk

tv substantiv
English
kanal substantiv

Eksempelsætninger "tv-kanal" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DanishJeg fik allerede i september tilsagn om, at der fra januar skulle være en nederlandsk tv-kanal.
I was promised back in September that there would be a Dutch channel by January.
DanishJeg er derimod ikke enig i, at der bør oprettes en europæisk tv-kanal for børn.
I take particular exception, however, to the establishment of a Pan-European Children's Network.
DanishDet udtryk måtte jeg i høj grad tænke på ved en nylig episode på den russiske TV-kanal Kultura.
I was very much reminded of this phrase during a recent incident at the Russian Kultura channel.
DanishJeg anmoder derfor om, at den nederlandske tv-kanal geninstalleres.
Could you please have this channel re-installed?
DanishJeg håber, vi får en dansk tv-kanal næste gang.
I hope we shall be getting a Danish channel next time.
DanishHvad angår en tv-kanal for Parlamentet, vil Kommissionen ikke modsætte sig det, hvis Parlamentet foreslog en sådan aktivitet.
Regarding a Parliamentary TV channel, the Commission would not object if Parliament proposed such an activity.
DanishEr vi med den mangfoldighed af nye tv-kanaler og digital-tv, der findes, nået nogen vegne med en tv-kanal for Europa-Parlamentet?
With the plethora of new TV channels, with digital TV, have we got anywhere with a Parliamentary TV channel?
DanishOg i denne forbindelse støtter Kommissionen Carl Bildts forslag til oprettelsen af en uafhængig TV-kanal med 2 mio ecu.
In this connection the Commission will contribute ECU 2 million to support Carl Bildt's proposal to set up an independent television channel.
DanishMen i den gamle parlamentsbygning havde vi også en nederlandsk tv-kanal, så vi som nederlandske parlamentarikere kunne følge nyhederne.
But in the previous Parliament building, one of them was a Dutch TV channel, which meant that we Dutch MEPs could follow the news as well.
DanishJeg har allerede sagt til Dem adskillige gange, at vi, jeg taler på mine nederlandske kollegers vegne, gerne vil have en nederlandsk tv-kanal.
I have already told you on a number of occasions that we, on behalf of the Dutch contingency, would like a Dutch television channel.
DanishJeg vil gerne endnu en gang anmode Dem om at sørge for, at vi igen har en nederlandsk tv-kanal, således som vi havde i den gamle bygning ved siden af.
I would ask you again to see to it that we get a Dutch channel on the television again, just as we used to in the old building next door.
DanishJeg er ikke sikker på, at vores nederlandske kolleger føler sig beroliget af, at heller ikke vores irske kolleger kan modtage deres nationale tv-kanal.
I am not so sure that our Dutch Members will be reassured on the grounds that the Irish Members too are unable to receive a national channel.
DanishDesuden håber jeg, at vi snart får en europæisk tv-kanal, som viser Parlamentets arbejde og heriblandt også det, der sker her i salen, når vi afgiver stemmeforklaring, sådan som vi gør nu.
Furthermore, I hope that we will soon have a European television channel broadcasting the work of Parliament including what happens in this Chamber during explanations of vote such as this.